ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 51 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūangphayā : khaa kāo sū satawat khō̜ng Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai sathāban ʻudomsưksā phư̄a phatthanā thō̜ngthin / ข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ปนัดดา โตคำนุช.

Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai. Samnak Sinlapa læ Watthanatham. by ปนัดดา โตคำนุช | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Chīang Mai : Sinlapa læ Watthanatham Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai, [2558?] [2015?] Publication: เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2558?] [2015?]Other title: ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ข52 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāntrūat pramœ̄n dān singwǣtlō̜m (Environmental audit) : samrap čhaonāthī phūpatibat praphēt ʻutsāhakam læ rōngfaifā / คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental audit) : สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า / จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rabop khīan phāsā yahō̜kun ʻaksō̜n Thai chabap Rātchabandittayasaphā / คู่มือระบบเขียนภาษาญัฮกุรอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Samnakngān Rātchabanthittayasaphā. by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 677140 (2).

ห้องสมุด:
Tamrā kumānwētchasāt Sirirāt praden samkhan nai wētpatibat. Lem 1 / ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ. เล่ม 1 / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ].

Surachai Likhasitwatthanakun. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayā Mahidon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .ต6474 2559 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
บทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ : ระดับท้องถิ่น / นพดล พุ่มยิ้ม ... [และคนอื่น ๆ].

by นพดล พุ่มยิ้ม | สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: พิษณุโลก : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 บ34 2557 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 บ34 2557 (2).

ห้องสมุด:
Wannakam rāngwan phānwǣnfā pračham pī 2560 / วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 / บรรณาธิการ นิคม ชาวเรือ.

Nikhom Chāorư̄a. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Klumngān Phœ̄iphrǣ Prachāthipatai læ Kitčhakam Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by นิคม ชาวเรือ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Klumngān Phœ̄iphrǣ Prachāthipatai læ Kitčhakam Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n Samnak Prachāsamphan Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: Phāp thī khō̜mphōsichan (mai khœ̄i) longtūa : wannakam rāngwan phānwǣnfā 2560 Other title: ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2560.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4205 .ว432 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว4514 2560 (1).

ห้องสมุด:
Sānnam læ ʻilekthrōlai nai dek : khwāmphit pakati thī phop bō̜i / สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย / บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์, อนิรุธ ภัทรากาญจน์, นันทวัน ปิยะภาณี.

ʻAtcharā Sambunnānon. ʻAnirut Phattharākān. Nanthawan Piyaphānī. by อัจฉรา สัมบุณณานนท์ | อนิรุธ ภัทรากาญจน์ | นันทวัน ปิยะภาณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Nētikun Kānphim Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD220 .ส643 2559 (1).

ห้องสมุด:
(Rāng) phǣn yutthasāt thotsawat kānphatthanā rabop bō̜rikān pathomphūm Phō̜.Sō̜. 2559-2569 / (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569 / ผู้เขียน คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ; บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวนิชชากร, ทัศนีย์ ญาณะ.

Suphattrā Sīwanitchākō̜n. Thatsanī Yāna. Khana Thamngān Čhattham Phǣn Yutthasāt Thotsawat Kānphatthanā Rabop Bō̜rikān Pathomphūm. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | ทัศนีย์ ญาณะ | คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Nonthaburī : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.6.JT3 ร623 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.6.JT3 ร623 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.6.JT3 ร623 2559 (1).

ห้องสมุด:
1 nāthī fưk mō̜ng khon hai thalu / 1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / ผู้เรียบเรียง หลิว หย่ง เซิง ; ผู้แปล ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Liu, Yongcheng. Phiramon Praphrưtprayūn. by หลิว, หย่งเซิง | ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698.4 .ห565 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Calculus and real analysis. Part A, Chabap nēn kānphisūt / Calculus and real analysis. Part A, ฉบับเน้นการพิสูจน์ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Damrong Thipyōthā. by ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Chabap nēn kānphisūt Other title: ฉบับเน้นการพิสูจน์ .Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA303.2 .ด644 2558 ล. 1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān thamngān khō̜ng kō̜ng bannāthikān khāo kīlā futbō̜n : kō̜ranī sưksā wepsai Kōn Thailǣn / กระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวกีฬาฟุตบอล : กรณีศึกษาเว็บไซต์ โกล ไทยแลนด์ / ลอเรนโซ ฟอฟิ.

Fō̜fi, Lō̜rēnsō. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ฟอฟิ, ลอเรนโซ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654679 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhatlư̄ak praden khāo banthœ̄ng thī ʻō̜kʻākāt thāng chō̜ng thawī sāthārana : kō̜ranī sưksā rāikān Thai Banthœ̄ng chō̜ng Thai PhīBīʻĒt / การคัดเลือกประเด็นข่าวบันเทิงที่ออกอากาศทางช่องทีวีสาธารณะ : กรณีศึกษารายการไทยบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส / กัญญาวีร์ พิทยาคุณ.

Kanyāwī Phittayākhun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by กัญญาวีร์ พิทยาคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ท9 ก624 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān phalittaphan læ kānphatthanā phalittaphan mai = Product management and new product development / การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / ชลธิศ ดาราวงษ์.

Chonlathit Dārāwong. by ชลธิศ ดาราวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanaphrēt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส, 2558 [2015]Other title: Product management and new product development.Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.15 .ช436 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.15 .ช436 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn phatthanā sukkhaphāp læ kānčhatkān / การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ / จารุวรรณ ธาดาเดช, ปิยธิดา ตรีเดช.

Čhāruwan Thadādēt. Piyathidā Trīdēt. by จารุวรรณ ธาดาเดช | ปิยธิดา ตรีเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA525 .จ647 2560 (2).

ห้องสมุด:
Kānsưksā sinlapa kāntoktǣng khai ʻĪttœ̄ khō̜ng Pītœ̄ Khān Fābǣchē = The study of decoration art on imperial Easter egg produced by Perter Carl Faberge / การศึกษาศิลปะการตกแต่งไข่อีสเตอร์ของปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช่ = The study of decoration art on imperial Easter egg produced by Perter Carl Faberge / โดย นุชนันทน์ อรัณยะนาค.

Nuchanun Aranyanark, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by นุชนันทน์ อรัณยะนาค, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2551 [2008] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: The study of decoration art on imperial Easter egg produced by Perter Carl Faberge.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CRAFT TT 2008 658202 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmtō̜ngkān sưksā tō̜ rư̄ thamngān nai dān thī kīeokhō̜ng phāilang kānsamret kānsưksā khō̜ng naksưksā Khrōngkān Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt pīkānsưksā 2550-2551 = Desire to continue education about Russian or work in the field which involved with Russian after graduation from the Russian Studies Curriculum, Bachelor of Liberal Arts, Thammasat University for the academic year 2007-2008 / ความต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องภายหลังการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2551 = Desire to continue education about Russian or work in the field which involved with Russian after graduation from the Russian Studies Curriculum, Bachelor of Liberal Arts, Thammasat University for the academic year 2007-2008 / โดย ฐิตารีย์ รังษีพิศุทธิ์.

Thitarie Rangsipisut, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ฐิตารีย์ รังษีพิศุทธิ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2554] [2011] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Other title: Desire to continue education about Russian or work in the field which involved with Russian after graduation from the Russian studies curriculum, bachelor of liberal arts, Thammasat University for the academic year 2007-2008.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2011 660091 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544