ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 311 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
India ngotngām rai kānwēlā = India timeless splendour / India งดงามไร้กาลเวลา = India timeless splendour / บรรณาธิการ มณีชา ดูเบ ; บรรณาธิการภาษาไทย วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Manīchā Dūbē. Walairat Thanāphinanchai. by มณีชา ดูเบ | วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... Bō̜risat Mīdīa Thrān ʻĒchīa Thailǣn Čhamkat, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, [2549] [2006]Other title: India ngotngām rai kānwēlā Other title: India timeless splendour | อินเดียงดงามไร้กาลเวลา.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS414.2 .อ66 2549 (3).

ห้องสมุด:
Thō̜trahat ʻIndīa 2015 / ถอดรหัสอินเดีย 2015 / บรรณาธิการ, ประพันธ์ สามพายวรกิจ.

Praphan Sāmphāiwō̜rakit. Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (ʻIndīa) by ประพันธ์ สามพายวรกิจ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (อินเดีย).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Na Krung Niodēlī Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2015 667881 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5732 .ถ534 2558 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5732 .ถ534 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG5732 .ถ534 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5732 .ถ534 2558 (2).

ห้องสมุด:
Photčhanānukrom Hindī-Thai / พจนานุกรมฮินดี-ไทย / บำรุง คำเอก.

Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Bōrānnakhadī. Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k. Bamroong Khamʻēk. by บำรุง คำเอก | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชาภาษาตะวันออก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)Edition: Phim khrang thī 2, (chabap prapprung kǣkhai) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PK1937 .บ64 2558 (2).

ห้องสมุด:
วัชรยานบูชา : ความสัมพันธ์ประเทศอินเดีย-ไทย = Vajrayana Puja : His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara and his ralations with Republic of india.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557 [2014] Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2557] [2014]Other title: Vajrayana Puja : His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara and his ralations with Republic of india | Vajrayana Puja : a funeral tribute from India : dedicating to the late his holiness Somdet Phra Nyanasamvara the supreme patriarch of Kingdom of Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ940.จ74 ว62 2557 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างฮินดูและพุทธศาสนาบนปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนชาวไทยและอินเดีย / พระอาจารย์อารยวังโส ; ผู้แปล นิธินันท์ วิศเวศวร = A study of the relationship between Hinduism and Buddhism in the interaction of lay followers in India and Thailand / Venerable Arayawangso ; English translation by Nitinant Wisaweisuan.

by พระอารยะวังโส | นิธินันท์ วิศเวศวร | Nitinant Wisaweisuan | Arayawangso, Phikkhu | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อินเดียศึกษา | Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻIndīa Sưksā.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn ʻIndīa Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Study of the relationship between Hinduism and Buddhism in the interaction of lay followers in India and Thailand.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4610.ฮ6 พ56 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4610.ฮ6 พ56 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4610.ฮ6 พ56 2558 (1).

ห้องสมุด:
Phrakhun thī ʻIndīa mītō̜ Thai / พระคุณที่อินเดียมีต่อไทย / พุทธทาสภิกขุ = India's benevolence to Thailand / [Buddhadasa Bhikkhu].

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | Phra Thepwisutthimethi (Nguam), 1906-1993 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อินเดียศึกษา | Thammasat University. India Studies Centre.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn ʻIndīa Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003]Other title: India's benevolence to Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5350.อ62 พ46 2546 (1).

ห้องสมุด:
Petch nam ngām-- hǣng Wēluwan / c phūrīaprīang 'Ārayawangsō Phikkhu. เพชรน้ำงาม-- แห่งเวฬุวัน / ผู้เรียบเรียง อารยวํโส ภิกขุ.

Phra ʻĀrayawangsō. Wat Pā Phutthaphot Hariphunchai (Lamphun, Thailand) by พระอารยะวังโส | วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ลำพูน).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Lamphun : Wat Pā Phutthaphot Hariphunchai, 2557 [2014] Publication: ลำพูน : วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: REL BQ 2014 651244 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1143 .พ485 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rām kathā : lao rư̄ang Rāmčharitmānat khō̜ng Tunsīthāt = Ram katha : Tulsidas ' Ramcharitmanas / c khīan dōi Lanlan Prasāt Wayāt ; plǣ dōi Srisurang Phūnsap. รามกถา : เล่าเรื่องรามจริตมานัส ของ ตุลสีทาส = Ram katha : Tulsidas' Ramcharitmanas / เขียนโดย ลัลลัน ประสาท วยาส ; แปลโดย ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์.

Vyāsa, Lallana Prasāda, Srisurang Poolthupya. by วยาส, ลัลลัน ประสาท, ค.ศ. 1933- | ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Būasūang, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัวสรวง, 2550 [2007]Other title: Lao rư̄ang Rāmčharitmānat khō̜ng Tunsīthāt Other title: Ram katha : Tulsidas' Ramcharitmanas | เล่าเรื่องรามจริตมานัส ของ ตุลสีทาส.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PK2142 .ว465 2550 (2).

ห้องสมุด:
Sonthanā phāsā Hindī kap sathānakān tāng tāng nai ʻIndīa / สนทนาภาษาฮินดีกับสถานการณ์ต่างๆ ในอินเดีย / บำรุง คำเอก.

Bamrung Khamʻēk. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k. by บำรุง คำเอก | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาภาษาตะวันออก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k, Khana Bōrānnakhadī, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 [2015]Other title: Phūt phāsā Hindī kap sathānakān tāng tāng nai ʻIndīa Other title: พูดภาษาฮินดีกับสถานการณ์ต่างๆ ในอินเดีย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PK1935 .บ64 2558 (1).

ห้องสมุด:
ʻIndīa mī ʻarai čha bō̜k / อินเดีย มีอะไรจะบอก / ผู้เขียน ปรางทอง จิตรเจริญกุล.

Prāngthō̜ng Čhitčharœ̄nkun. by ปรางทอง จิตรเจริญกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Wit, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิช, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS421 .ป462 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS421 .ป462 2559 (2).

ห้องสมุด:
ʻindīa mahatsačhan : sưksā prawattisāt læ watthanatham khō̜ng ʻanuthawīp ʻIndīa kō̜n kānkhaomā khō̜ng Mutsalim / อินเดียมหัศจรรย์ : ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอนุทวีปอินเดียก่อนการเข้ามาของมุสลิม / A.L. Basham ; [แปล]โดย จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ... [และคนอื่น ๆ] ; กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการแปล

Basham, A. L. Čhiraphat Praphanwitthayā. Kānčhanī Laʻō̜ngsī. India. Embassy (Thailand) by แบซัม, เอ. แอล. (อาเธอร์ เลเวลลีน) | จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา | กาญจนี ละอองศรี | อินเดีย. สถานเอกอัครราชฑูต (ไทย).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhararātchathūt ʻIndīa Pračham Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS425 .บ825 2560 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS425 .บ825 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS425 .บ825 2560 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
2004 Tsunami : the IAF story : a few good men and the angry sea / Nitin Sathe.

by Sathe, Nitin.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: New Delhi : Vitasta, 2015Other title: Tsunami 2004 : the IAF story.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV603 2004.C327 S28 2015 (1).

ห้องสมุด:
A diplomat's diary, 1947-99 : China, India, and USA, the tantalising triangle / T.N. Kaul.

by Kaul, Triloki Nath, 1913-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: New Delhi : Macmillan India, 2000Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS450.C6 K38 2000 (1).

ห้องสมุด:
A foreign policy for India / by I.K. Gujral.

by Gujral, I. K. (Inder Kumar), 1919-2012.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [India] : External publicity division, Ministry of external affairs, government of India, 1998Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
A garland of memories / Ruskin Bond.

by Bond, Ruskin.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publication: New Delhi : Etch an imprint of Natraj Publishers, 2013Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JUL .B66G37 2013 (1).

ห้องสมุด:
A little book of friendship / Ruskin Bond.

by Bond, Ruskin.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: New Delhi : Rainlight, 2013Other title: Friendship.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6084.F8 B66 2013 (1).

ห้องสมุด:
A passage to adventure / Cheryl Rao.

by Rao, Cheryl, 1954-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: New Delhi : Ponytale Books, c2013Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JUL .R36P37 2013 (1).

ห้องสมุด:
A pictorial history of Indian cinema / Firoze Rangoonwalla.

by Rangoonwalla, Firoze.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London : Hamlyn, 1979Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1993.5.I4 R364 1979 (1).

ห้องสมุด:
A Treasury of Sanskrit poetry : in English translation / compiled by A.N.D. Haksar.

by Haksar, A. N. D, 1933- | Indian Council for Cultural Relations.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: New Delhi : Indian Council for Cultural Relations, 2004Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PK4474 .T74 2002 (1).

ห้องสมุด:
Abhijnanashakuntalam : the recognition of Shakuntala / Kalidasa ; translated from the Sanskrit and Prakrit with an afterword and notes by Vinay Dharwadker.

by Kalidasa | Dharwadker, Vinay, 1954-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Hayana, India : Penguin Books India, 2016Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PK3796.S4 D43 2016 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544