ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 192 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล และคณะ.

by ชัยวัฒน์ คุประตกุล, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สารคดี, 2551Other title: หนึ่งร้อยเล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ | ร้อยเล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q158.5 .ช63 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: SCI Q 2008 534780 (1).

ห้องสมุด:
Khrai thamrāi lōk / ใครทำร้ายโลก / เรียบเรียง ชุลีพร สังคานาคิน.

Chuleeporn Sangkhānākhin. by ชุลีพร สังคานาคิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2537 [1994]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 1994 646436 (1). :

ห้องสมุด:
Chīwit lǣk faifā / ชีวิตแลกไฟฟ้า / อัมพร คมลักษณ์ บรรณาธิการ.

ʻAmphō̜n Khomlux. by อัมพร คมลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nāmmī Buk, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2537 [1994]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 1994 646404 (1). :

ห้องสมุด:
Chīwit lǣk faifā / ชีวิตแลกไฟฟ้า / อัมพร คมลักษณ์.

ʻAmphō̜n Khomlux. by อัมพร คมลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nāmmī Buk, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2537 [1994]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 1994 646510 (1). :

ห้องสมุด:
Nānā sāra. 1. นานาสาระ. 1.

Sathāban Wičhai Witthayāsāt læ Theknōlōyī hǣng Prathēt Thai. by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Witthayāsāt læ Theknōlōyī hǣng Prathēt Thai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548 [2005]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: SCI Q 2005 645908 (1). :

ห้องสมุด:
Nānō theknōlōyī : khlư̄n lūk mai hǣng satawat thī 21 = Nano technology / นาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 = Nano technology / ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เขียน ; วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล บรรณาธิการ

Wiwat Tanthaphānitkun. Sūn Nānō Theknōlōyī hǣng Chāt. by วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thān Mīdīa Nētwœ̄k, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ด, 2548 [2005]Other title: Nano technology.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TECH T 2005 645710 (1). :

ห้องสมุด:
Bǣk pē-- pai kep daw / แบกเป้--ไปเก็บดาว / คมฉาน ตะวันฉาย.

Khomchān Tawanchāi. by คมฉาน ตะวันฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548 [2005]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: RECR GV 2005 645968 (1). :

ห้องสมุด:
Rūam phonngān thāng wichākān phư̄a phatthanā khārātchakān "khārātchakān Thai nai sahatsawat mai" / รวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาข้าราชการ "ข้าราชการไทยในสหัสวรรษใหม่" / มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ.

Mūnnithi Phatthanā Khārātchakān. by มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Khunnon Kānphim, 2543 [2000] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ขุนนนท์การพิมพ์, 2543 [2000]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PLSC JQ 2000 645823 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Wārasān Sūn Bō̜riphan phư̄a Kānsưksā chabap 300 pī dārāsāt Thai pī thī 11 chabap thī 3 Karakadākhom-Kanyāyon 2530 / วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ฉบับ 300 ปี ดาราศาสตร์ไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2530 / ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ ไชยันต์ ภาคอุทัย, สาลิน วิรบุตร..

Chaiyan Phākuthai. Sālin Wirabut. Krasūang Sưksāthikān. Krom Kānsưksā nō̜k Rōngrīan. Sūn Bō̜riphan phư̄a Kānsưksā. by ไชยันต์ ภาคอุทัย | สาลิน วิรบุตร | กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2530 [1987] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2530 [1987]Other title: 300 pī dārāsāt Thai Other title: 300 ปี ดาราศาสตร์ไทย.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ASTR QB 1987 645723 (1). :

ห้องสมุด:
Samakān suriya / สมการสุริยะ / กองบรรณาธิการ ธรรมรัตน์ รมย์นุกูล, ขนิษฐา ตะลันกูล, กิตติพงษ์ รุ่งลักษมีศรี.

Thammarat Romnukūn. Kanitta Talankūn. Kittiphong Runglaksamīsī. by ธรรมรัตน์ รมย์นุกูล | ขนิษฐา ตะลันกูล | กิตติพงษ์ รุ่งลักษมีศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Buk Čhamkat, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือบุ๊คส์ จำกัด, 2548 [2005]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 2005 645952 (1). :

ห้องสมุด:
Samunphrai : kānphatthanā phư̄a kānchai prayōt thī yangyư̄n / สมุนไพร : การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน / บรรณาธิการ, สมภพ ประธานธุรารักษ์, พร้อมจิต ศรลัมพ์.

Sompob Prathānthurārak. Phrō̜mčhit Sō̜nlam. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สมภพ ประธานธุรารักษ์ | พร้อมจิต ศรลัมพ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547 [2004]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: MED QV 2004 645121 (1). :

ห้องสมุด:
Mō̜ Thai yā Thai / หมอไทย ยาไทย / [โดย] โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย กระทรวงศึกษาธิการ.

Krasūang Sưksāthikān. Khrōngkān Phœ̄iphrǣ ʻĒkkalak khō̜ng Thai thāng Thōrathat læ Witthayu Kračhāisīang. by กระทรวงศึกษาธิการ. โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān, 2522 [1979] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2522 [1979]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: MED WB 1979 645431 (1). :

ห้องสมุด:
ʻŌ̜bit. 7, sampas hǣng ʻāraya / ออบิท. 7, สัมผัสแห่งอารยะ / บรรณาธิการ สมเกียรติ เจิ่งประภากร.

Somkīat Čhœ̄ngprapakon. by สมเกียรติ เจิ่งประภากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sưksā læ Wičhai Theknōlōyī Čhamkat, [2524] [1981] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศึกษาและวิจัยเทคโนโลยี จำกัด, [2524] [1981]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 1981 646047 (1). :

ห้องสมุด:
Know how & know why. lom fā 'ākāt / Know how & know why. ลมฟ้าอากาศ / บัญชา ธนสมบัติ.

Banchā Thanabunsombat. by บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... Sārakhadī, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2546 [2003]Other title: Lom fā 'ākāt Other title: ลมฟ้าอากาศ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PHYS QC 2003 645768 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ... ] : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549 [2006]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2006 645477 (1). :

ห้องสมุด:
Kānčhatkān khwāmrū chabap nakpatibat / การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ / โดย วิจารณ์ พานิช.

Wičhān Phānit, by วิจารณ์ พานิช, 2485-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Edition: [Phim khrang thī 2]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, [2548?] [2005?] Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2548?] [2005?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: MGNT HD 2005 645249 (1). :

ห้องสมุด:
Kāndœ̄nthāng khrang nī mai thammadā / การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดา / อาทิตย์ ประสาทกุล เรื่อง ; จักกาย ศิริบุตร ภาพประกอบ.

ʻĀthit Prasātkun. Čhakkāi Siribut. by อาทิตย์ ประสาทกุล | จักกาย ศิริบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Wongklom, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : วงกลมล 2547 [2004]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ZOOL QL 2004 645772 (1). :

ห้องสมุด:
Kālāpākōt / Čhantharamphai. กาลาปาโก้ส / จันทรำไพ.

Čhantharamphai Win. by จันทรำไพ วิลค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Dō̜k Yā, 2536 [1993] Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536 [1993]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: FIC 1993 645845 (1). :

ห้องสมุด:
Kærō̜i DNA / แกะรอย DNA / คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์.

Phō̜nthip Rōtčhanasunan, Khunying, by พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 [2005]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: MED W 2005 645744 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544