ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 594 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Our ASEAN rūčhak ʻĀsīan khaočhai ʻĀsīan / Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน / ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.

Thailand. Krom Prachāsamphan. Sūan 'Āsīan. by กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2557 [2014]Other title: Rūčhak ʻĀsīan khaočhai ʻĀsīan Other title: รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .อ79 2557 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 635847 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS521 .อ79 2557 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2014 635847 (1).

ห้องสมุด:
Ko̜ khō̜p sanām lư̄aktang Filippin 2559 / เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559 / ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Thawinwadī Burīkun. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1418 .ก72 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1418 .ก72 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1418 .ก72 2560 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhā læ kānlongthun Sāthāranarat Filippin (The Republic of the Philippines) / คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines) / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : กรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5762 .ค747 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ nakdœ̄nthāng Philippines / คู่มือนักเดินทางฟิลิปปินส์ / [กองบรรณาธิการ อรณิช รุจิวิพัฒน์].

ʻŌ̜nnit Ručhiwiphat. by อรณิช รุจิวิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAthittā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2556 [2013]Other title: The Philippines : dramatic beauty unique culture of islands.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2013 629006 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat Filippin/ คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Philippines : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Filippin Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Filippin Other title: Philippines : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์ | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5762 .ค75 2558 (1).

ห้องสมุด:
Mābūhai 36 / มาบูไฮ 36 / [จัดทำ วิตต์ สุทธเสถียร ... [และคนอื่นๆ]].

Wit Sutthasathīan, by วิตต์ สุทธเสถียร, 2460-2532.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Watcharin Kānphim, 2521 [1978] Publication: กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2521 [1978]Other title: Mābūhai 36 pī hǣng khwāmsongčham Other title: Nakrīan kao Filippin run "rư̄a (kư̄ap) tǣk" 22 Mithunāyon - 3 Singhākhom Phō̜.Sō̜. 2485 Other title: มาบูไฮ 36 ปีแห่งความทรงจำ | นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ รุ่น "เรือ (เกือบ) แตก" 22 มิถุนายน - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2485.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ม63 2521 (1).

ห้องสมุด:
Mābūhai 36 pī hǣng khwāmsongčham / มาบูไฮ 36 ปี แห่งความทรงจำ / สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; จัดทำ วิตต์ สุทธเสถียร ... [และคนอื่น ๆ].

Wit Sutthasathīan, Samākhom Nakrīan Kao Filippin. by วิตต์ สุทธเสถียร, 2460-2532 | สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2560 [2017]Other title: มาบูไฮ 36 ปี.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ม63 2560 (1).

ห้องสมุด:
Sārānukrom prawattisāt prathēt phư̄anbān nai ʻĀsīan chabap Rātchabandittayasaphā. สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

Samnakngān Rātchabandittayasaphā (Thailand). by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Rātchabandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Prawattisāt prathēt phư̄anbān nai ʻĀsīan chabap Rātchabandittayasaphā Other title: ประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS524 .ส64 2558 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat Filippin / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย มนฑกานต์ วรนิติกุล.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Monthakān Wō̜ranitikun. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat Filippin Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681762 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681762 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā sētthakit læ kānmư̄ang Filippin / การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development Philippines สีดา สอนศรี ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี

Sīdā Sō̜nsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khopfai, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542 [1999]Other title: Economic and political development Philippines..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC453 .ส64 2542 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC453 .ส64 2542 (1).

ห้องสมุด:
Kānsamrūat sưksā khō̜mūn phư̄nthān khō̜ng prathēt Filippin / การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศรี.

Kamonphō̜n Sō̜nsī. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by กมลพร สอนศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS655 .ก553 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS655 .ก553 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khō̜ hai čhaophāp čhong čharœ̄n / ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting Karup, 2535 [1992] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535 [1992]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS660 .ท73 2535 (1).

ห้องสมุด:
Khrư̄akhāi chumchon Filippin nai prathēt Thai : čhāk ʻadīt sū prachākhom ʻĀsīan / เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน / กมลพร สอนศรี.

Gamolporn Sonsri. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. by กมลพร สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559 (1).

ห้องสมุด:
Thīsut khō̜ng ʻĀsīan / ที่สุดของอาเซียน / สุกัญญา มกราวุธ เรื่อง ; อรณัญช์ สุขเกษม ภาพประกอบ.

Sukanyā Makarāwut. 'Ō̜ranat Sukkasēm. by สุกัญญา มกราวุธ | อรณัญช์ สุขเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 663808 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Filippin : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Prawattisāt niphon Filippin kap chatākam khō̜ng chāt = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : ʻākān tāsawāng kap ʻārom khāng bǣp lang ʻānānikhom / ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : อาการตาสว่างกับอารมณ์ค้างแบบหลังอาณานิคม / สิริฉัตร รักการ.

Sirichat Rakkān. by สิริฉัตร รักการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Other title: Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ส64 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS668 .ส64 2561 (1). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Prawattisāt prathēt nai klum ʻĀsīan. 2, Wīatnām Mālēsīa ʻIndōnīsīa Filippin Singkhapō Brūnai = History of Southeast Asia. Book 2, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei / ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน. 2, เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน = History of Southeast Asia. Book 2, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.

Dūangthidā Rāmēt. by ดวงธิดา ราเมศวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่).Edition: Phim khrang thī 1, (chabap sœ̄m khō̜mūn mai). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣtham, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558] [2015]Other title: History of Southeast Asia..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ด522 2558 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Filippin = [History of Philippines] / ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ = [History of Philippines] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2563 [2020]Other title: History of Philippines.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ร24 2563 (1).

ห้องสมุด:
พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ = Political parties in Philippines / โดย สีดา สอนศรี.

Sīdā Sō̜nsī. Thailand. Kō̜ngthun phư̄a Kānphatthanā Phakkānmư̄ang. by สีดา สอนศรี | กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun phư̄a Kānphatthanā Phakkānmư̄ang Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557 [2014]Other title: Political parties in Philippines.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1419.ก45 ส623 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 643489 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1419.ก45 ส623 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1419.ก45 ส623 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1419.ก45 ส623 2557 (1).

ห้องสมุด:
Filippin ʻanyamanī hǣng mahāsamutpǣsifik / ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phetprakāi, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS668 .ก74 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ก74 2559 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544