ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 880 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Pramūan ʻēkkasān čhotmāihēt khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt Sahaphantharat Ratsīa Phō̜.Sō̜. 2484-2513 (Khō̜.Sō̜. 1941-1970) : thō̜tkhwām čhāk Phāsā Ratsīa pen Phāsā Thai / ประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2484-2513 (ค.ศ. 1941-1970) : ถอดความจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย / คณะแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Kō̜ng Yurōp Tawanʻō̜k. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom Yurōp. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Kō̜ng Bannasān læ Hō̜ngsamut. Mahāwitthayālai Thammasāt. by กระทรวงการต่างประเทศ. กองยุโรปตะวันออก | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมยุโรป | กระทรวงการต่างประเทศ. กองบรรณสารและห้องสมุด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Yurōp Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Other title: Khwāmsamphan rawāng Thai kap Ratsīa : pramūan ʻēkkasān čhotmāihēt khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt Sahaphantharat Ratsīa Phō̜.Sō̜. 2484-2513 (Khō̜.Sō̜. 1941-1970) : thō̜tkhwām čhāk Phāsā Ratsīa pen Phāsā Thai Other title: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย : ประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2484-2513 (ค.ศ. 1941-1970) : ถอดความจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ร7 ป46 2558 ล. 1 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ร7 ป46 2558 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ tonchabap ʻēkkasān čhotmāihēt khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜. Sō̜. 2514-2534 (Khō̜. Sō̜. 1971-1991). [lem] 3 / หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991). [เล่ม] 3 / [จัดทำโดย กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ].

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom Yurōp. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Kō̜ng Yurōp Tawanʻō̜k. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมยุโรป | กระทรวงการต่างประเทศ. กองยุโรปตะวันออก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ร7 ห36 2560 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ pramūan ʻēkkasān čhotmāihēt khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt hǣng Sahaphantharat Ratsīa Phō̜. Sō̜. 2514-2534 (Khō̜. Sō̜. 1971-1991). [lem] 2 / หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991). [เล่ม] 2 / [จัดทำโดย กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ].

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom Yurōp. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Kō̜ng Yurōp Tawanʻō̜k. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมยุโรป | กระทรวงการต่างประเทศ. กองยุโรปตะวันออก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ร7 ห36 2560 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ pramūan ʻēkkasān čhotmāihēt khō̜ng Krasūang Kāntāngprathēt hǣng Sahaphantharat Ratsīa Phō̜. Sō̜. 2514-2534 (Khō̜. Sō̜. 1971-1991). [lem] 1 / หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991). [เล่ม] 1 / จัดทำโดย กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom Yurōp. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Kō̜ng Yurōp Tawanʻō̜k. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมยุโรป | กระทรวงการต่างประเทศ. กองยุโรปตะวันออก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ร7 ห36 2560 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhǣngkhan thāng kānmư̄ang rawāng Sahaphāp Sōwīat læ Saharatʻamērikā : kō̜ranī sưksā phāpphayon rư̄ang Thirteen days (wikrittakān khīpanāwut Khiubā ) = The political competition between the Soviet Union and the United States of American : case study film Thirteen days (Cuban missile crisis) / การแข่งขันทางการเมืองระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Thirteen days (วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา) =The political competition between the Soviet Union and the United States of American : case study film Thirteen days (Cuban missile crisis) / โดย คัทรียา พรหมมานพ.

Khadthareeya Prommanop, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by คัทรียา พรหมมานพ, 2537- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: The political competition between the Soviet Union and the United States of American : case study film Thirteen days (Cuban missile crisis).Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kō̜ngthap Ratsīa samai prathānāthibō̜dī Walādimīa Pūtin (Khō̜. Sǭ. 2000-2008) / การปฏิรูปกองทัพรัสเซียสมัยประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน (ค.ศ. 2000-2008) / โดย ชยพล ศรีวิลาศ.

Chayaphon Sīwilāt, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ชยพล ศรีวิลาศ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2552] [2009] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552] [2009]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MIL UA 2009 660030 (1).

ห้องสมุด:
Kānmī sūanrūam thāng kānmư̄ang khō̜ng satrī Sōwīat nai thotsawat thī 1970 = Political participation of Soviet women in 1970s / การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีโซเวียตในทศวรรษที่ 1970 = Political participation of Soviet women in 1970s / โดย ธนาภรณ์ วรรณศิริ.

Thanaporn Wannasiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ธนาภรณ์ วรรณศิริ, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2553 [2010] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Political participation of Soviet women in 1970s.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2010 659976 (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang Sahaphantharat Ratsīa chūang ton samai prathānāthibō̜dī Bō̜rit Yēsin : kō̜ranī sưksā phonkrathop wikrittakān thāng[kān]mư̄ang pī 1993 = The early politic of federal Russia in the epoch of president Boris Yeltsin : the case study impact of political crisis Russia 1993 / การเมืองสหพันธรัฐรัสเซียช่วงต้นสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน : กรณีศึกษาผลกระทบวิกฤตการณ์ทาง[การ]เมืองปี ค.ศ. 1993 = The early politic of federal Russia in the epoch of president Boris Yeltsin : the case study impact of political crisis Russia 1993 / โดย ภัทราวุธ สุขเสนา.

Puttawut Sooksena, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā. by ภัทราวุธ สุขเสนา, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: The early politic of Federal Russia in the epoch of president Boris Yeltsin : the case study impact of political crisis Russia 1993.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānyǣk prathēt khō̜ng Sahaphap Sāthāranarat Sangkhomniyom Sōwīat nai pī Khō̜. Sō̜. 1991 thī mī phon tō̜ kāntēn khonthēmphōrārī nai prathēt Ratsīa = The separation of the Union of Soviet Socialist Republics in 1991 influences the contemporary dance in Russia / การแยกประเทศของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 ที่มีผลต่อการเต้นคอนเทมโพรารี่ในประเทศรัสเซีย = The separation of the Union of Soviet Socialist Republics in 1991 influences the contemporary dance in Russia / โดย นิติพนธ์ ศิริพรอมาตย์.

Nitipon Siriporn-amart, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by นิติพนธ์ ศิริพรอมาตย์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Separation of the Union of Soviet Socialist Republics in 1991 influences the contemporary dance in Russia.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: RECR GV 2012 659617 (1).

ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn læ damnœ̄n nayōbāi phǣn phatthanā sētthakit hā pī chabap rǣk khō̜ng Sahaphap Sōwīat samai Čhōsēp Satālin (khō̜. Sō̜. 1928-1932) / การวางแผนและดำเนินนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปี ฉบับแรกของสหภาพโซเวียต สมัยโจเซฟ สตาลิน (ค.ศ. 1928-1932) / โดย กวินธิดา โพธิสิทธิ์.

Kawinthidā Phōthisit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by กวินธิดา โพธิสิทธิ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2552] [2009] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552] [2009]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2009 658700 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ saphāp sētthakit kānmư̄ang læ sangkhom Ratsīa nai chūang pī Khō̜. Sō̜. 1917-1930 : kō̜ranī sưksā wannakam Sōwīat rư̄ang Wīrachon bon sēnthāng patiwat = The analysis of economic conditions , political situation and social conditions from 1917-1930 : case studied on russian literature "How the steel was tempered" / การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1917-1930 : กรณีศึกษาวรรณกรรมโซเวียต เรื่อง วีรชนบนเส้นทางปฏิวัติ = The analysis of economic conditions, political situation and social conditions from 1917-1930 : case studied on russian literature "How the steel was tempered" / โดย พิมพ์นิภา กุลเกษม.

Phimnipha Kunkasem, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by พิมพ์นิภา กุลเกษม, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: The analysis of economic conditions, political situation and social conditions from 1917-1930 : case studied on russian literature "How the steel was tempered".Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PN 2015 658667 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā nayōbāi kānyūrūamkan dōi santi khō̜ng Sahaphāp Sōwīat nai samai Nikitā Khrutchō̜p Khō̜. Sō̜. 1954-1964 = A study on the policy of peaceful coexistence of the Soviet Union during the period of Nikita Khrushchev (1954-1964 ) / การศึกษานโยบายการอยู่ร่วมกันโดยสันติของสหภาพโซเวียตในสมัยนิกิต้า ครุสชอฟ ค.ศ. 1954-1964 = A study on the policy of peaceful coexistence of the Soviet Union during the period of Nikita Khrushchev (1954-1964) / โดย รัตนา บุตรหมัน.

Rattana Butman, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by รัตนา บุตรหมัน, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: A study on the policy of peaceful coexistence of the Soviet Union during the period of Nikita Khrushchev (1954-1964).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DK 2012 662481 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā nayōbāi tāngprathēt khō̜ng prathānāthibō̜dī Mikhāʻin Kō̜bāchō̜p læ phon tō̜ khwāmsamphan rawāng Sahaphap Sōwīat kap tāngprathēt = Study of president Mikhail Gorbachev's foreign policy and its effect to the relation between Soviet Union and other countries / การศึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟและผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับต่างประเทศ = Study of president Mikhail Gorbachev's foreign policy and its effect to the relation between Soviet Union and other countries / โดย นัฏภาวี ถวัลย์เถลิงฤทธิ์.

Nutpawee Thawanthalerngrit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā. by นัฏภาวี ถวัลย์เถลิงฤทธิ์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2554] [2011] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Other title: Study of president Mikhail Gorbachev's foreign policy and its effect to the relation between Soviet Union and other countries.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DK 2011 658356 (2).

ห้องสมุด:
Kānsưsā nayōbāi tāngprathēt khō̜ng Sahaphap Sōwīat tō̜ panhā khwām khatyǣng ʻĀrap-ʻItsarāʻē rawāng thotsawat pī 1950-1980 = Study on Union of Soviet socialist republics's foreign policy toward Arab-Israeli conflicts during 1950-1980 / การศึกษานโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตต่อปัญหาความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล ระหว่างทศวรรษปี 1950-1980 = Study on Union of Soviet socialist republics's foreign policy toward Arab-Israeli conflicts during 1950-1980 / โดย ธนโชติ โรจน์กนก.

Thanachot Rojkanok, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā. by ธนโชติ โรจน์กนก, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Study on Union of Soviet socialist republics's foreign policy toward Arab-Israeli conflicts during 1950-1980.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā nǣokhit bǣngyǣk læ pokkhrō̜ng nai samai phūnam Čhōsēp Satālin thī mī tō̜ sāthāranarat phāitai Sahaphap Sōwīa = A study of the concept of discrimination and governance of Joseph Stalin to the republic under The Soviet Union / การศึกษาแนวคิดแบ่งแยกและปกครองในสมัยผู้นำโจเซฟ สตาลินที่มีต่อสาธารณรัฐภายใต้สหภาพโซเวียต = A study of the concept of discrimination and governance of Joseph Stalin to the republic under The Soviet Union / โดย เมธินี บุญชะตา.

Maetinee Boonchata, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā. by เมธินี บุญชะตา, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Study of the concept of discrimination and governance of Joseph Stalin to the republic under The Soviet Union.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DK 2012 659875 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā patčhai thī kō̜ hai kœ̄t phāwa Stagnation nai Sahaphap Sōwīat nai samai khō̜ng nāi Lēʻōnik Bēnčhanēp (khō̜. Sō̜. 1964-1982) = The study on key factors in causing Stagnation in the Soviet Union during the term of Leonid Brezhnev (1964-1982) / การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะ Stagnation ในสหภาพโซเวียตในสมัยของนายเลโอนิค เบรจเนฟ (ค.ศ. 1964-1982) = The study on key factors in causing Stagnation in the Soviet Union during the term of Leonid Brezhnev (1964-1982) / โดย ปภัสรา ขุนสวัสดิ์.

Papassara Khunsawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā. by ปภัสรา ขุนสวัสดิ์, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wicha Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Other title: Study on key factors in causing Stagnation in the Soviet Union during the term of Leonid Brezhnev (1964-1982).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 658213 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā patčhai nai kāndamnœ̄n nayōbāi tāngprathēt khō̜ng Sahaphan Sāthāranarat Sangkhomniyom Yūkōsalāwīa tō̜ Sahaphap Sāthāranarat Sangkhomniyom Sōwīat nai chūang pī Khō̜. Sō̜. 1948-1953 = A Study on factors of the foreign policy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which affected the Union of Soviet Socialist Republics during 1918-1953 / การศึกษาปัจจัยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียต่อสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ในช่วงปี ค.ศ. 1948-1953 = A Study on factors of the foreign policy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which affected the Union of Soviet Socialist Republics during 1918-1953 / โดย ภิญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์.

Pinyaluck Noppesanwong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ภิญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Other title: Study on factors of the foreign policy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which affected the Union of Soviet Socialist Republics during 1918-1953.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DR 2013 658544 (2).

ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap thāng dān patčhai watthuprasong læ phonlap thī kœ̄t khưn rawāng kānpatiwat Ratsīa pī Khǭ. Sǭ. 1917 læ kānpatiwat Farangsēt pī Khǭ. Sǭ. 1789 = The compared factors objectives and outcomes between the Russian Revolution in 1917 and the French Revolution in 1789 / การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติรัสเซียปี ค.ศ. 1917 และการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 = The compared factors objectives and outcomes between the Russian Revolution in 1917 and the French Revolution in 1789 / โดย ณัฏฐิยา หอมหวล.

Nuttiya Homhule, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ณัฏฐิยา หอมหวล, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Compared factors objectives and outcomes between the Russian Revolution in 1917 and the French Revolution in 1789.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DK 2012 660523 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā phǣn phatthanā sētthakit 5 pī (chabap thī 1 Khǭ. Sǭ. 1928-1932) nai samai Čhōsēp Satālin phonkrathop thāng dān sangkhom læwatthanatham nai samai Sahaphap Sōwīat = The study of five year plan (first plan during 1928-1932) in the epoch of Joseph Stalin the social and cultural effect in U.S.S.R. / การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี (ฉบับที่ 1 ค.ศ. 1928-1932) ในสมัย โจเซฟ สตาลิน ผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรมในสมัยสหภาพโซเวียต = The study of five year plan (first plan during 1928-1932) in the epoch of Joseph Stalin the social and cultural effect in U.S.S.R. / โดย ศุภสินีนิษฐ์ ทองรุจิโรจน์.

Suprasineenid Thongrojirod, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ศุภสินีนิษฐ์ ทองรุจิโรจน์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Study of five year plan (first plan during 1928-1932) in the epoch of Joseph Stalin the social and cultural effect in U.S.S.R..Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2012 660462 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā phāp sathō̜n khō̜ng kānkhǣngkhan thāngkān mư̄ang rawāng Sahaphap Sōwīat læ SaratʻAmērikā nai chūang yuk songkhrāmyen thī prākot yū nai phāpphayon chut Čhēmbō̜n = The study of the reflection of the political competition between the Soviet Union and the United States of America in a period of cold war which appeared in James Bond movies / การศึกษาภาพสะท้อนของการแข่งขันทางการเมืองระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคสงครามเย็นที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์ = The study of the reflection of the political competition between the Soviet Union and the United States of America in a period of cold war which appeared in James Bond movies / โดย อรรถรจน์ ปรีชากุล.

Ad-dha rojna Preechakul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by อรรถรจน์ ปรีชากุล, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2551 [2008] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: study of the reflection of the political competition between the Soviet Union and the United States of America in a period of cold war which appeared in James Bond movies.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST E 2008 659707 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544