ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5472 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง" / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยมหิดล.

by การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 1 : 2533 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ก4 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.58.ก4 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.58.ก4 ก65 (1).

ห้องสมุด:
[การค้นพบปืนใหญ่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] [วีดิทัศน์].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการสื่อการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก64243 (1). :

[การนำเสนอข้อมูลจากสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด] [วิดีทัศน์] / [จัดโดย] ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [วิทยากร] นฤตย์ นิ่มสมบุญ.

by นฤตย์ นิ่มสมบุญ, 2503- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?] [2002]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG95 (1). :

[พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดที่ทำการมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ิ์และเดินการกุศล] [วีดิทัศน์].

by มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น633พ46 (2). :

[พิธีเปิดห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ; ประกาศเกียรติคุณธรรมศาสตราจารย์ และพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 10 ธันวาคม 2537] [วีดิทัศน์] / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Other title: เก้าสิบปี ปูชนียบุคคล สัญญา ธรรมศักดิ์ 8 เมษายน 2540 | 90 ปี ปูชนียบุคคล สัญญา ธรรมศักดิ์ 8 เมษายน 2540.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ธ444พ64 (1). :

[พิธีมอบงานศิลปกรรมฝาผนัง "จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์"] [วีีดิทัศน์] / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ธ44425พ63 (1). :

[พิธีรับอัฐิท่านศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] [วีดิทัศน์].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการสื่อการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2542Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ6362 (1). :

[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกทำลายตามตึกต่างๆ ในอดีต] [วิดีทัศน์].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการสื่อการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2516?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ม564 (1). :

[ย่ำเท้าท่องเที่ยว-วังหน้าและธรรมศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2541] [วีดิทัศน์] / [จัดโดย] สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | ทรงยศ แววหงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2541Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ย637 (1). :

[สองศตวรรษรัตนโกสินทร์] [วัสดุบันทึกเสียง] : ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย : การสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่น ๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสองศตวรรษรัตนโกสินทร์ : ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย (2525 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2525?] [1982?]Availability: Available for reference (10)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG145 (10). :

{ปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล} / รวบรวมและเรียบเรียง สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

by สลิลทิพย์ เชียงทอง | อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN46.ท9 ส463 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN46.ท9 ส463 2552 (1).

ห้องสมุด:
3 วัด ของ "ข้าหลวงเดิม" อยู่ในชุมชน "ข้าหลวงเดิม" บนเส้นทางคมนาคม "คลองด่าน" / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | สุทิน บุนปาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552Other title: 3 วัดประวัติศาสตร์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก4 ส72 2552 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2009 545820 (1).

ห้องสมุด:
7 ย่านเก่าในบางกอก / ศิริญญา สุจินตวงษ์.

by ศิริญญา สุจินตวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554 [2011]Other title: เจ็ดย่านเก่าในบางกอก.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ก4 ศ533 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ก4 ศ533 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ก4 ศ533 2554 (1).

ห้องสมุด:
9 พระมหากษัตริย์ไทย ครองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดย ประกอบ โชประการ, ประยุทธ สิทธิพันธ์ และ สมบูรณ์ คนฉลาด.

by ประกอบ โชประการ, 2480- | ประยุทธ สิทธิพันธ์ | สมบูรณ์ คนฉลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, รวมข่าว, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ก1 ป15 (1).

ห้องสมุด:
13th Asian Games design report / คณะกรรมการสาขาศิลปกรรมและ การออกแบบในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 และบริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

by การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ (ครั้งที่ 13 : 2541 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13. คณะกรรมการสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ | บริษัทเซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC825.ก6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
14 ตุลา วันสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สายธาร, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ก135 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ก135 (1).

ห้องสมุด:
18 ชุมชนหัตถกรรมภูมิปัญญาโบราณกรุงเทพมหานคร / อังคาร เรียบเรียง.

by อังคาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TT113.ท92ก4 อ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT113.ท92ก4 อ62 (1).

ห้องสมุด:
20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตำราประกอบการเรียนจากวิทยานิพนธ์ | ปิยนาถ บุนนาค | เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์ | เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | สดใส ขันติวรพงศ์ | ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, 2476-2533.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .จ72 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .จ72 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS580 .จ72 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544