ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6514 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"ครีเอทีฟ" กับการสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงสำหรับเด็กทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ Good Afternoon Buddy และรายการกล่องนักคิด / จรัสพักตร์ เปล่งขำ.

by จรัสพักตร์ เปล่งขำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1992.8.ด7 จ465 2555 (1).

ห้องสมุด:
"ท็อปเท็น" ผู้บันทึกเรื่องราว 10 อันดับสุดยอดของเมืองไทย / โดย จิตินันท์ วัฒนุชชา.

by จิตินันท์ วัฒนุชชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.77.ท5 จ65 (1).

ห้องสมุด:
"มอง" กับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำมูนตอนกลาง : กรณีศึกษาบ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ = "Mong" and the way of life of people at the middle Moon River : a case study of Bandong Village, Surin Province / โดย แวพาอีซะ ดาเสะ.

by แวพาอีซะ ดาเสะ, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Mong and the way of life of people at the middle Moon River : a case study of Bandong Village, Surin Province.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ส9 ว836 2551 (1).

ห้องสมุด:
"โลกสวยด้วยมือเรา : รายการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" / ยุพา ทองคำ.

by ยุพา ทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.77.ล92 ย73 (1).

ห้องสมุด:
"สุราพื้นบ้าน" ภาพสะท้อนของกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐ : กรณีศึกษา: หมู่บ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = "Local liquor" reflection of self-learning process, adaptation and new relationship under the change conditions of government policy context : a case study of : Ban Huey Mai Village, Huey Mai Sub-district, Song District, Phrae Province : รายงานการวิจัย / โดย ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

by ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง : ม.ป.พ.], 2550Other title: Local liquor reflection of self-learning process, adaptation and new relationship under the change conditions of government policy context : a case study of : Ban Huey Mai Village, Huey Mai Sub-district, Song District, Phrae Province.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9390.ท93พ9 ธ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9390.ท93พ9 ธ64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
"ให้โลกรู้-- โรงเรียนหนูมีความรุนแรง" : การประชาสัมพันธ์เทศกาลสื่อเยาวชนนานาชาติ "สื่อจากวัยใส-- เพื่อโรงเรียนไร้ความรุนแรง " / วิชยากร จารุบัณฑิต.

by วิชยากร จารุบัณฑิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT3406.ท9 ว67 (1).

ห้องสมุด:
(V) News : รายการข่าวบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์ดนตรี Channel (V) Thailand / อันธิกา เอมแย้ม.

by อันธิกา เอมแย้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1992.77.ว656 อ633 (1).

ห้องสมุด:
3 ลุง 3 โลก / ปองธรรม สุทธิสาคร, จิรา บุญประสพ ; บรรณาธิการเล่ม กฤษกร วงค์กรวุฒิิ.

by ปองธรรม สุทธิสาคร, 2523- | จิรา บุญประสพ | กฤษกร วงค์กรวุฒิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิมพ์บููรพา, 2550Other title: สามลุงสามโลก.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ2044.ท9 ป523 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HQ 2007 504885 (1).

ห้องสมุด:
15 กรณีศึกษาว่าด้วยความทุกข์กับระบบบริการสุขภาพ : รายงานการวิจัย / โดย สารี อ๋องสมหวัง, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, อภิญญา ตันทวีวงศ์ และคณะ.

by สารี อ๋องสมหวัง, 2506- | สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | อภิญญา ตันทวีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.JT3 ส334 (1).

ห้องสมุด:
15 กลยุทธ์สุดเยี่ยม : กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทย / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5351 .ธ24 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5351 .ธ24 (1).

ห้องสมุด:
36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / บุญศักดิ์ แสงระวี เรียบเรียง.

by บุญศักดิ์ แสงระวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5438.4 .บ72 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5438.4 .บ72 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5438.4 .บ72 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า = Thirty-six strategies / บุญศักดิ์ แสงระวี.

by บุญศักดิ์ แสงระวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2552Other title: สามสิบหกกลยุทธ์กับธุรกิจการค้า | Thirty-six strategies.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
60 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / ผู้เขียน สุกานดา เชื้อสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ บุญชัย งามวิทย์โรจน์, วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ.

by สุกานดา เชื้อสุวรรณ | บุญชัย งามวิทย์โรจน์ | วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550Other title: หกสิบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ก193 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1698.ท9 ก193 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2007 500456 (1).

ห้องสมุด:
100 วัน มหาดไทย : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข / รวบรวมข้อมูลโดย สำนักนโยบายและแผน ส่วนติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนติดตามประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546Other title: หนึ่งร้อยวัน มหาดไทย : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ก13 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
165 ปี P&G : เรียนรู้การสร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี = Rising tide : lessons from 165 years of brand building at Procter & Gamble / Davis Dyer, Frederick Dalzell, Rowena Olegario เขียน ; บุญเลิศ วงศ์พรม และอังศุธร ศรีพรม แปล ; ปฏิคม พลับพลึง และสมบุญ รุจิขจร บรรณาธิการพิเศษ.

by ไดเออร์, เดวิส, ค.ศ. 1948- | บุญเลิศ วงศ์พรม | อังศุธร ศรีพรหม | ปฏิคม พลับพลึง | สมบุญ รุจิขจร | ดัลเซลล์, เฟรเดอริก | โอเลการิโอ, โรเวนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2550Other title: หนึ่งร้อยหกสิบห้าปีพีแอนด์จี : เรียนรู้การสร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี | Rising tide : lessons from 165 years of brand building at Procter & Gamble.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9999.ส34พ45 ด95 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9999.ส34พ45 ด95 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9999.ส34พ45 ด95 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544