ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 305 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / จัดทำโดย จริยาภรณ์ กระบวนแสง.

by จริยาภรณ์ กระบวนแสง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครปฐม : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2556 [2013]Other title: หนึ่งทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556).Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WA 2013 617375 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED WA 2013 617375 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA100 .จ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2013 617375 (1).

ห้องสมุด:
#Rākhā khō̜ng kānmī lūk mư̄a ngān læ lūk phūk yū bon chư̄ak sēn dīeokan / #ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน / คณะผู้จัดทำ มนสิการ กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ].

Manasigan Kanchanachitra. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by มนสิการ กาญจนะจิตรา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Rākhā khō̜ng kānmī lūk mư̄a ngān læ lūk phūk yū bon chư̄ak sēn dīeokan Other title: ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ759.48 .ร62 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ759.48 .ร62 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhat rabop bō̜rihān læ sārasonthēt phāinai khō̜ng sathānsưksā : tām kot krasūng kamnot rabop lakkēn læ withīkān prakan khunnaphāp phāinai samrap sathānsưksā thī čhatkān sưksā nō̜k rabop Phō̜.Sō̜. 2555 / การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา : ตามกฎกระทรวง กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 / คณะทำงาน สมชาย ฐิติรัตนอัศว์ ... [และคนอื่น ๆ].

Somchāi Thitirattanaʻat. Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai. Klum Phatthanā Kānsưksā Nō̜k Rōngrīan. by สมชาย ฐิติรัตนอัศว์ | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Phatthanā Kānsưksā Nō̜k Rōngrīan Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai Samnakngān Palat Krasūang Sưksāthikān Krasūang Sưksāthikān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท9 ก643 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsamrūat khō̜mūn phư̄nthān khrōngkān songsœ̄m kānpō̜ngkan ʻĒt nai rǣngngān khāmchāt prathēt Thai (Khrōngkān fā mit- 2) pī Phō̜.Sō̜. 2553 / การสำรวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร- 2) ปี พ.ศ. 2553 / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Apichart Čhamratrưthathirong. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503 .ก664 2555 (1).

ห้องสมุด:
prachākō̜n læ sangkhom 2557 : kānkœ̄t kap khwāmmankhong nai prachākō̜n læ sangkhom / ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม / ยุพิน วรสิริอมร... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Yuphin Wō̜nsiriʻamō̜n. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Kānprachum Wichākān Prachākō̜n læ Sangkhom rư̄ang Kānkœ̄t Kap Khwāmmankhong Nai Prachākō̜n læ Sangkhom Bangkok) by ยุพิน วรสิริอมร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการประชากรและสังคม เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม (ครั้งที่ 10 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HB 2014 634523 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In EditingCall number: ECON HB 2014 634523 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prathēt Thai kap satawat hǣng kānyāithin khām chāt = Thailand in the era of transnational migration/ ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ = Thailand in the era of transnational migration / สุรีย์พร พันพึ่ง ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Surīphō̜n Phanphưng. Charamporn Holumyong. Chalermpol Chamchan. Kanya Apipornchaisakul. Sakkarin Niyomsilpa. Apichart Chamratritthirong. Sureeporn Punpuing. Sirinya Kaikeaw. Pattraporn Chuenglertsiri. Manasigan Kanchanachitra. Trupe, Alexander. Kosita Butratana. Reena Tadee. Kulapa Vajanasara, Kanokwan Tharawan. Thirapong Santiphop. Voelker, Marc. Winzer Lylla. Tanya Bavornvattanangkul. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Kānprachum Wichākān Radap Chāt "Prachākō̜n læ Sangkhom" Krung Thēp...) by สุรีย์พร พันพึ่ง | จรัมพร โห้ลำยอง | เฉลิมพล แจ่มจันทร์ | กัญญา อภิพรชัยสกุล | สักกรินทร์ นิยมศิลป์ | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | สุรีย์พร พันพึ่ง | สิรินทร์ญา ไข่เขียว | ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ | มนสิการ กาญจนะจิตรา | ทรู๊ป, อเล็กซานเดอร์ | โฆษิตา บุตรรัตน์ | รีนา ต๊ะดี | กุลภา วจนสาระ, 2515- | กนกวรรณ ธราวรรณ | ธีระพงศ์ สันติภพ | เฟิลแคร์, มาร์ก | วินเซอร์, ลีลา | ธัญญา บวรวัฒนางกูร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม" (ครั้งที่ 12 : 2559 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Prachākō̜n læ Sangkhom 2559 : Prathēt Thai kap satawat hǣng kānyāithin khām chāt Other title: Thailand in the era of transnational migration | ประชากรและสังคม 2559 : ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ป463 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ป463 2559 (1).

ห้องสมุด:
Purānōwāt : lak čhariyasāt dunlayaphāp chīwit bǣp Lānnā = Precedent instructions : ethics for cultivating a balanced life in Lan Na tradition / ปุราโณวาท : หลักจริยศาสตร์ดุลยภาพชีวิตแบบล้านนา = Precedent instructions : ethics for cultivating a balanced life in Lan Na tradition / โดย พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Phisit Khōtsuphō. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrōngkān Wičhai Samrūat ʻAnurak Phratham Khamphī Bailān Lānnā. by พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการวิจัยการสำรวจ อนุรักษ์พระธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Khrōngkān Wičhai Samrūat ʻAnurak Phratham Khamphī Bailān Lānnā Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : โครงการวิจัยสำรวจ อนุรักษ์พระธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Precedent instructions : ethics for cultivating a balanced life in Lan Na tradition..Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1289 .ป74 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1289 .ป74 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām nai radap bandit sưksā : Khrōngkān Songsœ̄m Wichākān nư̄ang nai Ngān Sathāpanā Khana Ratthasāt Khroprō̜p 34 Pī / รวมบทความในระดับบัณฑิตศึกษา : โครงการส่งเสริมวิชาการเนื่องในงานสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี / [โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง].

Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Mahāwitthayālai, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: Khrōngkān Songsœ̄m Wichākān nư̄ang nai Ngān Sathāpanā Khana Ratthasāt Khroprō̜p 34 Pī Other title: โครงการส่งเสริมวิชาการเนื่องในงานสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร5454 2550 (1).

ห้องสมุด:
Lūk lūk pen yāngrai mư̄a phō̜ mǣ yāi thin : Khrōngkān CLAIM / ลูก ๆ เป็นอย่างไร เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น : โครงการ CLAIM / อารี จำปากลาย ... [และคนอื่น ๆ].

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Lūk lūk pen yāngrai mư̄a phō̜ mǣ yāi thin Other title: ลูก ๆ เป็นอย่างไร เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792.ท9 ล748 2556 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2557 : chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng -- sū kanpatirūp prathēt čhāk thānrāk / สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง--สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng -- sū kanpatirūp prathēt čhāk thānrāk Other title: ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง--สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED WA 2014 643482 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2557 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2557 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2557 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2558 : ʻubāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai / สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chat. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: ʻUbāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai Other title: อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2015 650441 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2562 : sư̄ sangkhom sư̄ sō̜ngkhom / สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคมสื่อสองคม / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon rūam kap Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2562 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2562 (5).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2563 : sō̜ng thotsawat patirūp kānsưksā Thai khwāmlomlēo læ khwāmsamret / สุขภาพคนไทย 2563 : สองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลว และความสำเร็จ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon rūam kap Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2563 [2020] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ rīan kānrū nangsư̄ Thai laksūt kānrū nangsư̄ Thai / หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย หลักสูตรการรู้หนังสือไทย / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai. by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Laksūt kānčhatkān sưksā ʻāchīp phư̄a kānmī ngān tham. Chut thī 1. หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ. ชุดที่ 1.

Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai. by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai Samnakngān Palat Krasūang Sưksāthikān Krasūang Sưksāthikān, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2555] [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC1047.ท9 ห462 2555 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt kānčhatkān sưksā ʻāchīp phư̄a kānmī ngān tham. Chut thī 2. หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ. ชุดที่ 2.

Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai. by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai Samnakngān Palat Krasūang Sưksāthikān Krasūang Sưksāthikān, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2555] [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC1047.ท9 ห462 2555 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt kānsưksā nō̜k rabop radap kānsưksā khan phư̄nthān Phutthasakkarāt 2551 : sāra kānrīanrū (chabap prapprung Phō̜.Sō̜. 2554). หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554).

Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai. Klum Phatthanā Kānsưksā Nō̜k Rōngrīan. by สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Phatthanā Kānsưksā Nō̜k Rōngrīan Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā Tām ʻAtthayāsai Samnakngān Palat Krasūang Sưksāthikān Krasūang Sưksāthikān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท9 ห468 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng khwāmkhaočhai kīeokap kānfō̜ng hai čhotthabīan læ laksana sitthi khrō̜pkhrō̜ng / การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

Phaičhit Punyaphan, by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT646 .พ92 2546 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544