ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"เบิกฟ้ามานุษยวิทยา" / ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ : บรรณาธิการ.

by ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. โครงการพัฒนาวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาวิชาการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530?Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN4 .บ7 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN4 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเืพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท, สมถวิล ศรีจันทร์วิโรจน์.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | ศิริวรรณ อนันต์โท, 2500- | สมถวิล ศรีจันทร์วิโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.55 .ร62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1028.55 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ปารณิศร สิทธิดำรง.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | ปารณิศร สิทธิดำรง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1044.8 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, พรทิพย์ เข็มทอง.

by ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ | สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ | พรทิพย์ เข็มทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1044.8 .ร623 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1044.8 .ร623 (1).

ห้องสมุด:
3 มิติ ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ.

by พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2491- | นิพนธ์ ทวีกาญจน์, 2489- | ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NX620 .พ64 (1).

ห้องสมุด:
37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555] [2012]Other title: สามสิบเจ็ดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 | 37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก13 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2012 595244 (1).

ห้องสมุด:
84 วงศ์พันธุ์ไม้ เทิดไท้องค์ราชัน / จัดทำโดย กรมวิชาการเกษตร ; คณะบรรณาธิการ วินัย สมประสงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วินัย สมประสงค์ | กรมวิชาการเกษตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .ก156 2555 (1).

ห้องสมุด:
86 ปี ปกรณ์ อังศุสิงห์ / คณะผู้จัดทำ วรรณี นันทรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by วรรณี นันทรัตน์ | กรมประชาสงเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ป25 ก15 (1).

ห้องสมุด:
200 ปี รัตนกวีสุนทรภู่ / บรรณาธิการโดย กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่นๆ].

by กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474- | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | ธนิต อยู่โพธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4201.5.ส7 ก7 (1).

ห้องสมุด:
200 ปีพม่าในล้านนา / เขียนโดย ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว.

by ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS576 .ล593 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS576 .ล593 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS576 .ล593 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
"Thā Phūt" tāng mummō̜ng / "ท่าพูด" ต่างมุมมอง / [ผู้เขียน ตรงใจ หุตางกูร ... [และคนอื่น ๆ]] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.

Trongčhai Hutāngkūn. Chīwasit Bunyakīat. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ตรงใจ หุตางกูร | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1).

ห้องสมุด:
"Praphēnī sāngsan" nai sangkhom Thai rūamsamai / "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ผู้เขียน ศิราพร ณ ถลาง ... [และคนอื่นๆ].

Sirāphō̜n Na Thalāng. Paramin Čhāruwō̜n. Chœ̄tchāt Hiranrō. Watcharāphō̜n Ditpān. Chommanāt Sītisān. Pathom Hongsuwan. Prasœ̄t Runrā. by ศิราพร ณ ถลาง | ปรมินท์ จารุวร | เชิดชาติ หิรัญโร | วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน | ชมนาด ศีติสาร | ปฐม หงษ์สุวรรณ | ประเสริฐ รุนรา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ป3876 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2015 658341 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 630019 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก1313 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1333.ท9 ก1313 2557 (1).

ห้องสมุด:
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publication: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sīsip pī patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2015 645949 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก1315 2558 (1).

ห้องสมุด:
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2016 662936 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก132 2559 (2).

ห้องสมุด:
42 pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" / 42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" / กองบรรณาธิการ อารีวรรณ เซ่งตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. ʻĀrīwan Sengtrakūn. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam (Sō̜.Pō̜.Kō̜), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560 [2017]Other title: Sīsip sō̜ng pī Sō̜.Pō̜.Kō̜ "sư̄psān phrarātchapanithān bon phư̄ndin khō̜ng phō̜" Other title: สี่สิบสองปี ส.ป.ก."สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ".Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก133 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก133 2560 (2).

ห้องสมุด:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publication: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก1331 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก1331 2561 (1).

ห้องสมุด:
80 lem thī khun tō̜ng 'ān nangsư̄ čhitta panyā sưksā / 80 เล่มที่คุณต้องอ่าน หนังสือจิตตปัญญาศึกษา / นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง บรรณาธิการ.

Nūanwan Thuwarungrư̄ang. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2009 641324 (2).

ห้องสมุด:
108 khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang / 108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง / เดช พุ่มคชา ... [และคนอื่นๆ] ; สมพันธ์ เตชะอธิก และทศพล สมพงษ์ บรรณาธิการ.

Dēt Phumkacha. Somphan Tēchaʻathik. Thossaphol Sompong. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang. by เดช พุ่มคชา | สมพันธ์ เตชะอธิก | ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. สำนักแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i pǣt khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang Other title: 880-02 หนึ่งร้อยแปดคำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA64 .ก15 2555 (1).

ห้องสมุด:
Klūaimai thindīeo nai Prathēt Thai / กล้วยไม้ถิ่นเดียวในประเทศไทย / บรรณาธิการ : บดินทร สอนสุภาพ = Endemic orchids of Thailand / editor : Bordintorn Sonsupab.

Bordintorn Sonsupab. Thailand. Krom Wichākān Kasēt Kānprachum Wichākān Klūaimai ʻĒsīa Pǣsifik Nonthaburī) by บดินทร สอนสุภาพ | กรมวิชาการเกษตร | การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเซียแปซิฟิก (ครั้งที่ 12 : 2559 : นนทบุรี).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : Krom Wichākān Kasēt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2559 [2016]Other title: Endemic orchids of Thailand.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK495.ก4 ก45 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544