ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 218 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรอบแนวทางการปรับตัวภาคเกษตร เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9016.ท92 ก45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก45 (1).

ห้องสมุด:
การกระจายแรงงานและอัตราค่าจ้างทางการเกษตรในการผลิตพืชและสัตว์น้ำ ทางเศรษฐกิจ.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก6434 (1).

ห้องสมุด:
การคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรรม.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2524-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 125/27 2524 (4).

ห้องสมุด:
การคาดประมาณแนวโน้มจำนวนประชากร-แรงงานในการเกษตรและนอกการเกษตรของไทย ปี 2525-2529 โดย ฝ่ายวิจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB850.5.ท9 ก7 2525-29 (4).

ห้องสมุด:
การค้าปอและผลิตภัณฑ์ปอของไทยในตลาดโลก โดย สายงานเศรษฐกิจการตลาด ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9155.ท92 ก7 (4).

ห้องสมุด:
การค้าสินค้าเกษตร / กองวิจัยสินค้าเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ก624 2536 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก624 2534 (4).

ห้องสมุด:
การจัดฟาร์มไก่ไข่ โดย พนม ทับทิมศรี บุญเกิด บุตกะ และ สากล อุไรกุล.

by พนม ทับทิมศรี | บุญเกิด บุตกะ | สากล อุไรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SF488 .พ3 (1).

ห้องสมุด:
การใช้น้ำบาดาลระดับตื้นเพื่อการเกษตร / ฝ่ายวิจัยทรัพยากรการเกษตร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยทรัพยากรการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GB1142 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
การใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในนาข้าวฤดูแล้ง / ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 451/31 (1).

ห้องสมุด:
การใช้แรงงานสัตว์และเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตรเตรียมดินเพาะปลูกข้าวนาปีและร้อยละของเกษตรกรที่เตรียมดินโดยใช้สัตว์และเครื่องจักร โดย ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527. Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S715.ข6 ก68 (1).

ห้องสมุด:
การตลาด การจำหน่าย และการใช้ยาปราบศัตรูพืชในประเทศไทย โดย ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตการเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB950.3.ท9 ก7 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดกระจูด เสื่อกระจูด และผลิตภัณฑ์จากกระจูดปี 2529/30 โดยฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 4.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 037/31 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดขายส่งผักสดและผลไม้สดในกรุงเทพมหานครปี 2514.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5349 .ผ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5349 .ผ6 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดโค-กระบือในภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2523/24.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 319/25 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544