Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [Call number: CDG 2010 669401] (1).

2. This kind of love [videorecording] / produced in association with Equality Myanmar ; a film by Jeanne Hallacy ; producer, Jeanne Hallacy.

by Hallacy, Jeanne | Wong, Kenneth, 1968- | Equality Myanmar.

Material type: visual material Visual material; Format: videocartridge ; Type of visual material: videorecording Publisher: [Bangkok, Thailand : s.n., 2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2015 652862] (1).

3. The TKT teaching knowledge test course training activities CD-ROM / Joanne Welling.

by Welling, Joanne.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2009Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2009 673932] (1).

4. ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG1806] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 603829] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG1806] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: CDG1806] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG1806] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: CDG1806] (1).

5. Phǣn phatthanā bukkhalākō̜n dān theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān (ICT) khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2553-2556 [electronic resource] / แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.).

Thailand. Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān. by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: Krung Thēp... : Krasūang, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2011 634002] (1).

6. พูดเกาหลีเป็นเร็ว [วีดิทัศน์] = Quick steps to speak Korean.

by ลี, พู ยอง | วิภาวดี ปึงจิตต์วิสุทธิ์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2549Other title: Quick steps to speak Korean.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG 2006 490652 V. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .พ7325] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .พ7325] (2).

7. Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānthō̜ngthīeo thō̜ngthin [electronic resource] : samrap khrū sō̜n phāsā / ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : สำหรับครูสอนภาษา / อลิสา วานิชดี.

Alisa Wānitdī. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Sinlapasāt. by อลิสา วานิชดี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic regular print Publisher: [Nonthaburi : Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2553?] [2010?] Publisher: [นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553?] [2010?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG 2010 674530] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2010 674530] (1).

8. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555- [2012]-Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 617150] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG2165 2554] (1).

9. รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]- [2013]-Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG2185 2556] (2).

10. สถิติจัดหางาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน = Year book of employment statistics / Department of Employment, Ministry of Labour.

by กรมการจัดหางาน | Thailand. Department of Employment.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2552]-Other title: Year book of employment statistics.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG 2011 575608] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 575608] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG155 2554] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: CDG 2012 575608] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG155 2554] (1).

11. Sanuk kap phāsā Khamēn [videorecording] / สนุกกับภาษาเขมร [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2013 674523] (1).

12. Sanuk kap phāsā Phamā [videorecording] / สนุกกับภาษาพม่า [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2013 674521] (1).

13. Sanuk kap phāsā Mālēsīa [videorecording] / สนุกกับภาษามาเลเซีย [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.

Krom Prachāsamphan. Sūan ʻĀsīan. by กรมประชาสัมพันธ์. ส่วนอาเซียน.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: [Krung Thēp... : Sūan, 2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2556?] [2013?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG 2013 674519] (1).

14. Sārakhadī phisēt Satīp Čho̜p [videorecording] / สารคดีพิเศษ สตีฟ จ็อบส์ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ; ควบคุมการผลิต ทวิน คงนา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAdisak Limparungphatthanakit. Thawin Khongnā. Isaacson, Walter. Nanglak Čhāruwat. Sutthichai Yun, by อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ทวิน คงนา | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ | สุทธิชัย หยุ่น, 2489- | ไอแซคสัน, วอลเตอร์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Nēchan Brō̜tkhǣtting Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Other title: Satīp Čho̜p Other title: สตีฟ จ็อบส์.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 633641] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305