Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [Call number: CDG 2010 669401] (1).

2. The clinical diagnosis and management of anemia [slide] principle author, Robert S. Hillman.

by Hillman, Robert S, 1934- | American Society of Hematology.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [S.l.] : American Society of Hematology, c1990Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: S875] (2).

3. A half century among the Siamese and the Lao; an autobiography. [microform].

by McGilvary, Daniel, 1828-1911.

Material type: book Book; Format: print Publisher: New York, Fleming H. Revell (1912)Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BV3317.M35 A3 1912] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BV3317.M35 A3 1912] (3).

4. [Kokuhou Sanjyusangendou] [postcard]

Material type: visual material Visual material; Format: regular print ; Type of visual material: picture Publisher: Kyoto, Japan : Sanjyu Sangendou Honbou Myouhouin-monzeki, 1977Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [Call number: P 1977 663458] (1).

5. Kaolī Seoul Sōn khrai khrai kō̜ thīeo dai / เกาหลี Seoul โซล ใครๆ ก็เที่ยวได้ / DPlus Guide Team.

by DPlus Guide Team.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prōwichan Čhamkat, 2557[2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 652172] (1). Checked out (1).

6. ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG1806] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 603829] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG1806] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: CDG1806] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG1806] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: CDG1806] (1).

7. Phǣnthī thāng lūang prathēt Thai [phǣnthī ] = Thailand highway map / แผนที่ทางหลวงประเทศไทย [แผนที่] = Thailand highway map / สมาคมสโมสรกรมทางหลวง.

Samākhom Samōsō̜n Krom Thāng Lūang. by สมาคมสโมสรกรมทางหลวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุงหมายเลขทางหลวงใหม่ 2557.Material type: map Map; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Samōsō̜n Krom Thāng Lūang, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสโมสรกรมทางหลวง, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: MA 2014 638577] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MA 2014 638577] (1).

8. Phǣn phatthanā bukkhalākō̜n dān theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān (ICT) khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2553-2556 [electronic resource] / แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.).

Thailand. Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān. by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: Krung Thēp... : Krasūang, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2011 634002] (1).

9. พูดเกาหลีเป็นเร็ว [วีดิทัศน์] = Quick steps to speak Korean.

by ลี, พู ยอง | วิภาวดี ปึงจิตต์วิสุทธิ์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2549Other title: Quick steps to speak Korean.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG 2006 490652 V. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .พ7325] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .พ7325] (2).

10. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555- [2012]-Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 617150] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG2165 2554] (1).

11. สถิติจัดหางาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน = Year book of employment statistics / Department of Employment, Ministry of Labour.

by กรมการจัดหางาน | Thailand. Department of Employment.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2552]-Other title: Year book of employment statistics.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG 2011 575608] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 575608] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG155 2554] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: CDG 2012 575608] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG155 2554] (1).

12. Sārakhadī phisēt Satīp Čho̜p [videorecording] / สารคดีพิเศษ สตีฟ จ็อบส์ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ; ควบคุมการผลิต ทวิน คงนา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAdisak Limparungphatthanakit. Thawin Khongnā. Isaacson, Walter. Nanglak Čhāruwat. Sutthichai Yun, by อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ทวิน คงนา | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ | สุทธิชัย หยุ่น, 2489- | ไอแซคสัน, วอลเตอร์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Nēchan Brō̜tkhǣtting Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Other title: Satīp Čho̜p Other title: สตีฟ จ็อบส์.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: CDG 2012 633641] (1).

13. สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่วนนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ส688 2542ก] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส688 2542ก] (5), Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC .ส688 2542ก] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/151852] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG .ส643 2542] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ส643 2542] (9), Professor Direck Jayanama Library [Call number: CDG .ส643 2542] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ส643 2542] (11).
Damaged (7).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305