Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สูตรไพศาล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2551?]Other title: สิบกฎหมายความมั่นคง..Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2556/5834] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2490.ก28 2551] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2490.ก28 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2490.ก28 2551] (2).
Withdrawn (2).

2. 40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, กรุงเทพฯ : [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554ก] (1).

3. Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānraksā khwāmsangop rīaprō̜i læ kānpō̜ngkan læ banthao sāthāranaphai / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / โดย สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Thailand. Thailand. Samnak Yutthasāt Kāntīamphrō̜m læ Kānpō̜ngkan Prathēt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 647049] (1).

4. กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 4, การปกครอง / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Other title: การปกครอง | Thai law.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2009 565214] (1).

5. กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ปรีดา ทองชุมนุม, ภาวิณี ชุมศรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ปรีดา ทองชุมนุม | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2490.ก28 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2490.ก28 2554] (1).

6. กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ปรีดา ทองชุมนุม, ภาวิณี ชุมศรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ปรีดา ทองชุมนุม | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2490.ก28 2554ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 614021] (1).

7. กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ปรีดา ทองชุมนุม, ภาวิณี ชุมศรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ปรีดา ทองชุมนุม | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 619486] (1).

8. กฎหมายเรื่ององค์กรกำหนดนโยบายและแผนในระดับชาติ / ฝ่ายนิติการมหาดไทย สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย. ฝ่ายนิติการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2522Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HC445 .ท93] (1).

9. การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานสภานโยบายแห่งชาติ. คณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2556/1231] (1).

10. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 / ผู้รวบรวม ยุวดี อ่วมพ่วง ; บรรณาธิการ ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. กองกฎหมายและระเบียบกลาง | ยุวดี อ่วมพ่วง | ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2490.ก33 2552] (1).

11. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/99267] (4). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2490.ก292517ก52 2541] (1).
Withdrawn (3).

12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.

by บริษัทสกายบุ๊กส์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2544Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2490.ก352517ก4 2544] (2).

13. Rāingān pračham pī= Annual report / รายงานประจำปี = Annual report / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม.

Sathāban Theknōlōyī Pō̜ngkan Prathēt. by สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print regular print Publisher: [Nonthaburī] : Sathāban, [2553]- [2010]- Publisher: [นนทบุรี] : สถาบัน, [2553]- [2010]-Other title: Annual report.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: MIL UA 2013 646946] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MIL UA 2012 646946] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL UA 2010 646946] (2).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305