ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย = Standard for low income housing management / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย ... [และคนอื่น ๆ].

by วสันต์ วรรณวโรทร | บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2550?] [2007?]Other title: Standard for low income housing management.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 ม634 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท9 ม634 2550 (1).

ห้องสมุด:
สร้างบ้านมั่นคงด้วยพลังคนจนชุมชนไทยเข้มแข็ง / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 ส462 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท9 ส462 2554 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาชุมชนในซอยรามคำแหง 39 / โดย ประสพสุข สังข์บุญมาก.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Impact of the Baan Man Kong Project on the household's life quality : case study of the communities of Soi Ramkamhaeng 39.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7287.96.ท92ก4 ป465 2555 (1).

ห้องสมุด:
ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income housing development / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, [2552?]Other title: Social and economic evaluation indicators for low-income housing development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 187/2553 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร / สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร = BMA's master plan for housing development in Bangkok and vicinities / Housing Development Office Bangkok Metropolitan Administration.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย | Bangkok Metropolitan Administration. Housing Development Office.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?] [2010?]Other title: BMA's master plan for housing development in Bangkok and vicinities.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท92ก4 ผ834 2553 (2).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินผลการบริหารชุมชนแบบบูรณาการโดยสหกรณ์บริการเอื้ออาทร : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โกวิทย์ พวงงาม, ทรงชัย ทองปาน.

by โกวิทย์ พวงงาม | ทรงชัย ทองปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ก95 2553 (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān kānbō̜̄rihān čhatkān ngān kō̜sāng : Khrōngkān Bān Mankhong Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a / ประสบการณ์การบริหารจัดการงานก่อสร้าง : โครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / คณะถอดบทเรียน พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ และ จิตสุภา ทองบุตร ; เรียบเรียง ศรีไพร บุญสังข์.

Pongsak Thanongthanasit. Č̌hitsupa Thō̜ngbut. Sīphrai Bunsang. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Sūan Pramœ̄nphon læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ | จิตสุภา ทองบุตร | ศรีไพร บุญสังข์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan Pramœ̄nphon læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻongkān mahāchon), 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 พ255 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544