ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย = Standard for low income housing management / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย ... [และคนอื่น ๆ].

by วสันต์ วรรณวโรทร | บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2550?] [2007?]Other title: Standard for low income housing management.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 ม634 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท9 ม634 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā nǣothāng kānpramœ̄n khunnaphāp chīwit læ kānkhamnūan khwāmyindī thī čha čhāi khō̜ng phū yū ʻāsai phư̄a prakō̜p kānpramœ̄nphon tō̜pthǣn thīthǣ čhing khō̜ng khrōngkān thīyūʻāsai samrap phū mī rāidai nō̜i nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon : Rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัย เพื่อประกอบการประเมินผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด.

Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Bō̜risat Braiʻan Khēp (prathēt Thai) Čhamkat. by การเคหะแห่งชาติ | บริษัทไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท92ก4 ค94 2555 (1).

ห้องสมุด:
สร้างบ้านมั่นคงด้วยพลังคนจนชุมชนไทยเข้มแข็ง / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 ส462 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท9 ส462 2554 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาชุมชนในซอยรามคำแหง 39 / โดย ประสพสุข สังข์บุญมาก.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Impact of the Baan Man Kong Project on the household's life quality : case study of the communities of Soi Ramkamhaeng 39.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7287.96.ท92ก4 ป465 2555 (1).

ห้องสมุด:
ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income housing development / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, [2552?]Other title: Social and economic evaluation indicators for low-income housing development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 187/2553 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย / โดย วิษณุ โฮมจุมจัง.

Vishnu Homjumjung, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by วิษณุ โฮมจุมจัง, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Developing guidelines of the condominiums for low-income freelances.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: IND HD 2013 663927 (1). :

ห้องสมุด:
Prasopkān kānbō̜̄rihān čhatkān ngān kō̜sāng : Khrōngkān Bān Mankhong Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a / ประสบการณ์การบริหารจัดการงานก่อสร้าง : โครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / คณะถอดบทเรียน พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ และ จิตสุภา ทองบุตร ; เรียบเรียง ศรีไพร บุญสังข์.

Pongsak Thanongthanasit. Č̌hitsupa Thō̜ngbut. Sīphrai Bunsang. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Sūan Pramœ̄nphon læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ | จิตสุภา ทองบุตร | ศรีไพร บุญสังข์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan Pramœ̄nphon læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻongkān mahāchon), 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท9 พ255 2550 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง : การก่อสร้าง / รวบรวมและเรียบเรียง สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์, สมโรจน์ วนิชวัฒนะ.

by สลิลทิพย์ เชียงทอง | อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | สมโรจน์ วนิชวัฒนะ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.96.ท9 ส465 2553 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544