ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 136 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi yư̄m khamprakan čhamnam čhamnō̜ng læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) / ผู้เรียบเรียง ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi yư̄m khamprakan čhamnam čhamnō̜ng Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi yư̄m khamprakan čhamnō̜ng læ čhamnam Other title: กฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง | เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนองและจำนำ.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955 .ป46 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 665810 (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 15, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: : Checked out (5).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit prapprung tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabop thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 10, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit yư̄m khamprakan čhamnǭng čhamnam Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ป622 2558 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658407 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 14, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: : Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2502 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2505 (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2506 (chabap thī 4) Phō̜.Sō̜. 2510 ; Khō̜toklong rawāng Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai kap Krasūang Kānkhlang ; læ , Phrarātchabanyat Kamnot ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang nai Kānkhamprakan Phō̜.Sō̜. 2510. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhǭn : Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai, 2513 [1970] Publication: พระนคร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2513 [1970]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1970 651961 (1). :

ห้องสมุด:
Ngān wichākān pračham pī ramlưk sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 13 Makarākhom 2558 / งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Kotmāi khamprakan čhamnō̜ng thī kǣkhai mai : khrai hen yāngrai khūan thūk yoklœ̄k čhing rư̄ mai Other title: Ngān ramlưk sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Other title: กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่ | งานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ง63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ง63 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ง63 2558 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Chumphon Čhanthrāthip. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย ชุมพล จันทราทิพย์.

Chumphon Čhanthrāthip, by ชุมพล จันทราทิพย์, 2461-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Chumphon Čhanthrāthip Other title: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล จันทราทิพย์.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 641064 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2014 641064 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน / โดย สิริภัทร์ บุรีพันธ์.

Siripat Bureepun, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สิริภัทร์ บุรีพันธ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Factors affecting the probability of credit default for unsecured personal loans.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmsamphan khō̜ng patčhai thī mī phon tō̜ nī thī mai kō̜ hai kœ̄t rāidai khō̜ng Bansat Prakan Sinchư̄a ʻUtsāhakam Khanāt Yō̜m (BǭSǭYǭ.) / การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / โดย ปวีนา ขวานเพ็ชร.

Paweena Kwanpech, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ปวีนา ขวานเพ็ชร, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Relationship of the factors that affect to Non-Performing Credit Guarantees (NPGs) of Thai Credit Guarantee Corporation (TCG).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG9977.4.ท9 ศ646 2557 (1).

ห้องสมุด:
การให้สมาคมผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองหลักประกันประเภท "กิจการ" : กรณีศึกษา สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย / โดย อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt by อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์ | Itti Tanadumrongsak | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Association as a security certifier case study : the Union Motors Repairing Association of Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT859 .อ633 2558 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายธุรกิจ = Principle of business law / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อิสริยาศิริ พยัตติกุล, ตุลญา โรจน์ทังคำ

by เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | อิสริยาศิริ พยัตติกุล, 2511- | ตุลญา โรจน์ทังคำ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นครปฐม : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Principle of business law.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 636807 (1). :

ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nak kotmāi = English For Lawyers. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English For Lawyers. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap prapprung khrang thī 1, Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: English For Lawyers.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / โดย ศุภัชยา ปรีชม.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ศุภัชยา ปรีชม, 2530- | Supatchaya Preechom, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Financial products of specialized financial institutions to increase capability of small and medium enterprise entrepreneurs.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ศ746 2558 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut "khwāmphit kīeokap sư̄ lāmok ʻanāčhān dek" Karakadākhom 2558 ; Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2"/ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2" Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2".Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 658322 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658322 (2).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi thī prachāchon khūan rū / รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ / [คณะผู้จัดทำและปรับปรุงแก้ไข] วิชช์ จีระแพทย์ ... [และคนอื่นๆ].

Wit Čhīraphǣt, Thailand. Samnakngān Khumkhrō̜ng Sitthi læ Chūailư̄a thāng Kotmāi kǣ Prachāchon. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by วิชช์ จีระแพทย์, 2494- | สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, Samnakngān Khumkhrō̜ng Sitthi læ Chūailư̄a thāng Kotmāi kǣ Prachāchon Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K176 .ร52 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW K 2010 647932 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544