ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 136 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา วัชรวัฒนากุล.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2532 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ การนำสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ป629 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป629 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป629 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 พ16 (1). :

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903.5 .ว45 (4).

ห้องสมุด:
สรุปหลักกฎหมายลักษณะว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย เมธา สุพงษ์.

by เมธา สุพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2554Other title: คำอธิบายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ | คำอธิบาย ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ม736 2554 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณะหนี้และประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / วงษ์ วีระพงศ์.

by วงษ์ วีระพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ไทยพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์, 2514Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K830 .ว25 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิ์ และสิทธิยึดหน่วง.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 อ7 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by สำนักงานศาลยุติธรรม | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4798.ก352545ก4 2545 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และยึดหน่วง : แนวคิดที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน / โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ส36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส36 (9).

ห้องสมุด:
kotmāi khamprakan / กฎหมายค้ำประกัน / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lertnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (7)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
ผลของอายุความสะดุดหยุดลง : เปรียบเทียบระหว่างกรณีลูกหนี้กับผู้ค้ำประกันและระหว่างลูกหนี้ร่วม / โดย ธิติรัตน์ สง่าแสง.

by ธิติรัตน์ สง่าแสง, 2511- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Result of interruption of prescription : comparison effect to debtor and surety, and to joint and several debtors.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW K 2013 616423 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2013 616423 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2542 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ช7 2542 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2539 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (38)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2545 (7), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2545 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2545 (24). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit (kǣkhai mai) (khamprakan čhamnō̜ng) / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขใหม่) (ค้ำประกัน จำนอง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส737 2558 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 646624 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ส737 2558 (3).

ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาฎีกาย่อเรื่องค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2472-2508.

by วิเชียร มณีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2509Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท250 .ว32 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท250 .ว32 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544