Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2502 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2505 (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2506 (chabap thī 4) Phō̜.Sō̜. 2510 ; Khō̜toklong rawāng Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai kap Krasūang Kānkhlang ; læ , Phrarātchabanyat Kamnot ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang nai Kānkhamprakan Phō̜.Sō̜. 2510. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhǭn : Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai, 2513 [1970] Publication: พระนคร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2513 [1970]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1970 651961 (1). :

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut "khwāmphit kīeokap sư̄ lāmok ʻanāčhān dek" Karakadākhom 2558 ; Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2"/ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit lāsut kǣkhai phœ̄mtœ̄m rư̄ang "khamprakan læ čhamnō̜ng khrang thī 2" Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2".Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 658322 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658322 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544