ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท560 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน = The protection of guarantor's rights / โดย นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์.

by นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Protection of guarantor's rights.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น464 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเรือที่อยู๋ระหว่างการต่อมาเป็นหลักประกันหนี้ = Legal problems on vessels under construction as collateral security / โดย สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์.

by สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K721.5 .ส754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K721.5 .ส754 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย ภิญโญ ธีรนิติ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2530Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 2530 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ธารทิพย์ เทียมทอง.

by ธารทิพย์ เทียมทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: ค้ำประกัน จำนอง จำนำ | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ธ643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ธ643 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ธ643 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ธ643 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ป63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ป63 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2549 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 2549 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันจำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2534 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2519Availability: : Checked out (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2536 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ลอว์สัน, เค. เอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2484Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.33 .ล19 (4). :

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา วัชรวัฒนากุล.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2532 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ การนำสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ป629 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป629 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป629 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903.5 .ว45 (4).

ห้องสมุด:
สรุปหลักกฎหมายลักษณะว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544