ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พ.ศ. 2489.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง], 2489Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .ก925 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by สุทธิอรรถนฤมนตร์, พระ, 2440-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (5).

ห้องสมุด:
คำสอนเรื่องนิติกรรมและหนี้ / โดย พระสารสาสน์ประพันธุ์.

by สารสาสน์ประพันธ์, พระ, 2433-2516 | ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส643 (1). :

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 พ16 (1). :

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ลอว์สัน, เค. เอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2484Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.33 .ล19 (4). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (3). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 นิติกรรมและหนี้ / โดย พระสารสาสน์ประพันธ์.

by สารสาสน์ประพันธ์, พระ, 2433-2516 | ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2475Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส645 (1). :

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย พจน์ ปุษปาคม.

Phot Putsapākhom. by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2515 [1972] Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 [1972]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .พ235 2515 (1). :

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2502 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2505 (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2506 (chabap thī 4) Phō̜.Sō̜. 2510 ; Khō̜toklong rawāng Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai kap Krasūang Kānkhlang ; læ , Phrarātchabanyat Kamnot ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang nai Kānkhamprakan Phō̜.Sō̜. 2510. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhǭn : Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai, 2513 [1970] Publication: พระนคร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2513 [1970]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1970 651961 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Chumphon Čhanthrāthip. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย ชุมพล จันทราทิพย์.

Chumphon Čhanthrāthip, by ชุมพล จันทราทิพย์, 2461-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Chumphon Čhanthrāthip Other title: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล จันทราทิพย์.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 641064 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ช74 อ37 2557 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2014 641064 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544