ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (20)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (10).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (4).

ห้องสมุด:
สรุปหลักกฎหมายลักษณะว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2542 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ช7 2542 (6).

ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาฎีกาย่อเรื่องค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2472-2508.

by วิเชียร มณีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2509Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท250 .ว32 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท250 .ว32 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิ์ สิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐ ตันศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ค6 ป4 2522 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6ป4 2522 (1).

ห้องสมุด:
Phonkrathop čhāk kānkǣkhai kotmāi khamprakan tām Pharātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Phǣng læ Phānit (Chabap thī 20) Phō̜.Sō̜. 2557 læ (Chabap thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 : kō̜ranī sưksā Sanyā Tratrīsīt khō̜ng thanākhān Kasikō̜nthai / ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาสัญญาทรัสต์รีซีทของธนาคารกสิกรไทย / โดย เดชพล ทองงาม.

Dētphon Thǭngngām. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เดชพล ทองงาม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT900 .ด72 2559 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน = Commercial law 3 : suretyship, mortgage and bill / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ค6 ส66 2539 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ส66 2539 (6).

ห้องสมุด:
การค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / โดย บัญชา วัฒนบารมี.

by บัญชา วัฒนบารมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 บ622 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน / โดย สิริภัทร์ บุรีพันธ์.

Siripat Bureepun, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สิริภัทร์ บุรีพันธ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Factors affecting the probability of credit default for unsecured personal loans.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การให้สมาคมผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองหลักประกันประเภท "กิจการ" : กรณีศึกษา สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย / โดย อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt by อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์ | Itti Tanadumrongsak | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Association as a security certifier case study : the Union Motors Repairing Association of Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT859 .อ633 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmsamphan khō̜ng patčhai thī mī phon tō̜ nī thī mai kō̜ hai kœ̄t rāidai khō̜ng Bansat Prakan Sinchư̄a ʻUtsāhakam Khanāt Yō̜m (BǭSǭYǭ.) / การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / โดย ปวีนา ขวานเพ็ชร.

Paweena Kwanpech, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ปวีนา ขวานเพ็ชร, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Relationship of the factors that affect to Non-Performing Credit Guarantees (NPGs) of Thai Credit Guarantee Corporation (TCG).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG9977.4.ท9 ศ646 2557 (1).

ห้องสมุด:
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / โดย ศุภัชยา ปรีชม.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ศุภัชยา ปรีชม, 2530- | Supatchaya Preechom, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Financial products of specialized financial institutions to increase capability of small and medium enterprise entrepreneurs.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ศ746 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544