ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 99 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท560 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by สุทธิอรรถนฤมนตร์, พระ, 2440-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (5).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน / ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550Other title: หลักกฎหมายค้ำประกัน.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ภ652 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ภ652 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน = The protection of guarantor's rights / โดย นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์.

by นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Protection of guarantor's rights.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น464 (1).

ห้องสมุด:
คำสอนกฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย พระธรรมนูญวุฒิกร.

by ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ธ444 (1).

ห้องสมุด:
การนำบทบัญญัติเรื่องการจำนองมาใช้กับการจำนำโดยสังเขป : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2546?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ป626 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย เมธา สุพงษ์.

by เมธา สุพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2554Other title: คำอธิบายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ | คำอธิบาย ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ม736 2554 (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2528Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเรือที่อยู๋ระหว่างการต่อมาเป็นหลักประกันหนี้ = Legal problems on vessels under construction as collateral security / โดย สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์.

by สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K721.5 .ส754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K721.5 .ส754 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย ภิญโญ ธีรนิติ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2530Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 2530 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2552 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ป63 2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 2552 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2555 (4). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2555 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (20)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (10).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

by วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ว25 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ว25 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ว25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง และจำนำ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550 [2007]Other title: ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ | ย่อหลักค้ำประกัน จำนอง และจำนำ.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .พ23 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .พ23 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .พ23 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .พ23 2550 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ / พจน์ ปุษปาคม.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2546 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544