ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 70 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พ.ศ. 2489.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง], 2489Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .ก925 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by สุทธิอรรถนฤมนตร์, พระ, 2440-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (5).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน / ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550Other title: หลักกฎหมายค้ำประกัน.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ภ652 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ภ652 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน = The protection of guarantor's rights / โดย นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์.

by นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Protection of guarantor's rights.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น464 (1).

ห้องสมุด:
คำสอนเรื่องนิติกรรมและหนี้ / โดย พระสารสาสน์ประพันธุ์.

by สารสาสน์ประพันธ์, พระ, 2433-2516 | ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส643 (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเรือที่อยู๋ระหว่างการต่อมาเป็นหลักประกันหนี้ = Legal problems on vessels under construction as collateral security / โดย สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์.

by สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K721.5 .ส754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K721.5 .ส754 (1).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 พ16 (1). :

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันจำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2534 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (3). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2536 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ลอว์สัน, เค. เอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2484Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.33 .ล19 (4). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

by วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ว25 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ว25 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ว25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544