ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 44 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
kotmāi khamprakan / กฎหมายค้ำประกัน / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lertnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .น64 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT900 .น64 2563 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit (kǣkhai mai) (khamprakan čhamnō̜ng) Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Phǣng læ Phānit (chabap thī 20) Phō̜.Sō̜. 2557 læ (chabap thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขใหม่) (ค้ำประกัน จำนอง) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2558] [2015]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส737 2558ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656200 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ส737 2558ก (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit (kǣkhai mai) (khamprakan čhamnō̜ng) / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขใหม่) (ค้ำประกัน จำนอง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส737 2558 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 646624 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ส737 2558 (3).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ด83 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ด83 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ด83 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnǭng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Kotmāi laksana khamprakan čhamnō̜ng čhamnam Other title: กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656215 (5). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 656215 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2560ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .อ63 2560ก (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .อ63 2560ก (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย พจน์ ปุษปาคม.

Phot Putsapākhom. by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2515 [1972] Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 [1972]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .พ235 2515 (1). :

ห้องสมุด:
Phonkrathop čhāk kānkǣkhai kotmāi khamprakan tām Pharātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Phǣng læ Phānit (Chabap thī 20) Phō̜.Sō̜. 2557 læ (Chabap thī 21) Phō̜.Sō̜. 2558 : kō̜ranī sưksā Sanyā Tratrīsīt khō̜ng thanākhān Kasikō̜nthai / ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาสัญญาทรัสต์รีซีทของธนาคารกสิกรไทย / โดย เดชพล ทองงาม.

Dētphon Thǭngngām. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เดชพล ทองงาม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT900 .ด72 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล.

Supaporn Phithakphaosakun, by สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส74 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 665391 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล.

Supaporn Phithakphaosakun, by สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม]Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส74 2559ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ส74 2559ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ส74 2559ก (1).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, Kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ด83 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ด83 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ด83 2562 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิมเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .อ63 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .อ63 2559 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikul Jeeramongkolpanich. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ป632 2562 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป632 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป632 2562 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2559ข (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 661197 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .อ63 2559ข (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam kep khō̜ng nai khlangsinkhā bap 3 māttrā 680-796 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า บรรพ 3 มาตรา 680-796 / สุดา วิศรุตพิชญ์, ภารวีร์ กษิตินนท์.

Sudā Wisarutphit, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Jitti Tingsaphat. by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498- | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Jitti Tingsaphat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส729 2556 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ส729 2556 (5). Checked out (11).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .อ63 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .อ63 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana prakan dūai bukkhon læ sap / กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์.

Thanāwut Wongʻanan. Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn Nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [ปทุมธานี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ธ36 2560 (2).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ด83 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ด83 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ด83 2560 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 3 wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M.R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2516.Edition: kǣkhai phœ̄mtœ̄m pī Phō̜.Sō̜. 2516. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp … : Nitibannakān, 2516 [1973] Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2516 [1973]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .อ63 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2561 (2). Checked out (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544