ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วาจาสุภาษิต หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก.

by เกษม บุญศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2512Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1418 .ก723 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนพิธี / อารี วิชาชัย.

by อารี วิชาชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4975 .อ64 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อศาสนาหรือนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา พร้อมร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.-- (ฉบับเสนอนายกรัฐมนตรี) / พระมหาเดวิทย์ ยสสี และคณะ.

by พระมหาเดวิทย์ ยสสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : องค์การยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 พ435 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5275.ท9 พ435 (1).

ห้องสมุด:
วัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่น / เรียบเรียงโดย รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล.

by รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Other title: การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่น.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท92น4 ร62 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญศรี พานะจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ลำเดือน นามเทพ, วิฑูรย์ วังตาล.

by ลำเดือน นามเทพ | วิฑูรย์ วังตาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ช92อ79 ล67 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หนังสือแนะนำศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ พุทธวิหาร / โดย ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ).

by พระปลัดชัชวาล ชินสโภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครนายก : มูลนิธิพุทธวิหาร, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ43 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ162.ท9 พ43 2545 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพย์สภาพกุล, ประเสริฐ เรือนนะการ.

by วินัย สมมิตร | บุปผา ทิพย์สภาพกุล | ประเสริฐ เรือนนะการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด ชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์, ศรีนวล ลัภกิตโร.

by บุญศรี พานะจิตต์ | ศรีนวล ลัภกิตโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ช43 บ725 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด / สุเมธ การศรีทอง, ประชุม วิบูลย์ศิลป์, ทิวา ยานไกล.

by สุเมธ การศรีทอง | ประชุม วิบูลย์ศิลป์ | ทิวา ยานไกล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ต52ผ94 ส77 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544