ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หนึ่งทศวรรษศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus / คณะผู้จัดทำ พระครูปริยัติยานุศาสน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล.

by พระครูปริยัติยานุศาสน์ | พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล | พระบุญฤทธิ์ รตินฺธโร | สำราญ เพียนอก, พ.ต.อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2551Other title: สิบปีศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ | Tenth year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus | 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus | 10 ปี ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก23968 ห363 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก23968 ห363 (1).

ห้องสมุด:
Phutthasāt sưksā kap prachākhom ʻĀsīan / พุทธศาสตร์ศึกษากับประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Ngān wan Čhamnong Thō̜ngprasœ̄t Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai) ʻAdisak Thō̜ngbun. by งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ 12 : 2557 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) | อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ง63 2557 (1).

ห้องสมุด:
Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānnawarōrot kap kanpatirūp kānsưksā phraphutthasātsanā / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).

Phra Phrombandit (Prayūn) Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by พระพรหมบัณฑิต (ประยูร), 2498- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [พระนครศรีอยุธยา] : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ432 2556 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Thō̜. Prasān Thō̜ngphakdī. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พ.ท. ประสาร ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Dī.ʻĒt. Phrinting Čhamkat, [2543] [2000] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดี.เอส. พริ้นติ้ง จำกัด, [2543] [2000]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2000 670979 (1). :

ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk hǣng panyā : phalang nai kānphatthanā sangkhom manut : rūam botkhwām dān manutsayasāt læ sangkhommasāt / เปิดโลกแห่งปัญญา : พลังในการพัฒนาสังคมมนุษย์ : รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ; บรรณาธิการ ลินดา เกณฑ์มา.

Lindā Kēnmā. Surasak Tōprasī. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Phō̜nphipat Phœ̄mphon. Wanwadī Chaichānkun. ʻĀrīwan ʻĪamsaʻāt. Phanō̜nư̄ag Suthat Na ʻAyutthayā. Warunrat Khonsư̄. Phetsamō̜n Phenphīan. Somchāi Ratsamī. Wichian Sēnthō̜ng. Somchāi Phō̜msuwan. Wisit Phōthiwat. Dōm Sawāngʻārom. Naklēngklō̜n. Suphinthip Phāsukdī. Kư̄akūn Yư̄nyongʻanan. Thanphong Čhō̜mphārā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Bān Somdet Čhaophrayā. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ลินดา เกณฑ์มา | สุรศักดิ์ โตประสี | อัควิทย์ เรืองรอง | พรพิพัฒน์ เพิ่มผล | วรรณวดี ชัยชาญกุล, 2499- | อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา | วรุณรัตน์ คนซื่อ | เพชรสมร เพ็ญเพียร | สมชาย รัศมี | วิเชียร เส้นทอง | สมชาย พรหมสุวรรณ | วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ | โดม สว่างอารมย์ | นักเลงกลอน | สุภินทิพย์ ผาสุขดี | เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ | ธัญพงศ์ จอมพารา | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LA 2006 637586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ป755 2549 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544