ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา / โดย พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).

by พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ449ก643 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตุโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ45 (1).

ห้องสมุด:
การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = The teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok / โดย ไพเราะ มากเจริญ.

by ไพเราะ มากเจริญ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
แบบเรียนวิชาธรรม สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท / โดย พิทูร มลิวัลย์.

by พิทูร มลิวัลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ65 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 พ65 2540 (1).

ห้องสมุด:
ทศวรรษพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะผู้จัดทำและจัดพิมพ์ ปฐมรัตน์ สุขียามานนท์, นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, ประญัติ เกรัมย์.

by ปฐมรัตน์ สุขียามานนท์, 2510- | นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง | ประญัติ เกรัมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 ท554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ162.ท9 ท554 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อศาสนาหรือนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา พร้อมร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.-- (ฉบับเสนอนายกรัฐมนตรี) / พระมหาเดวิทย์ ยสสี และคณะ.

by พระมหาเดวิทย์ ยสสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : องค์การยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 พ435 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5275.ท9 พ435 (1).

ห้องสมุด:
หนังสือแนะนำศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ พุทธวิหาร / โดย ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ).

by พระปลัดชัชวาล ชินสโภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครนายก : มูลนิธิพุทธวิหาร, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ43 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ162.ท9 พ43 2545 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / โดย สิริเกล้า สังขพันธ์.

by สิริเกล้า สังขพันธ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Economic factors influencing retreat center attendance : a case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ162.ท92ก4 ส646 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544