ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = The teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok / โดย ไพเราะ มากเจริญ.

by ไพเราะ มากเจริญ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ญาณวิทยาของจิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย = [Epistemology of contemplative education in Thailand] / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี.

by สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2510- | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Other title: Epistemology of contemplative education in Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4440 .ส456 2554 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / โดย สิริเกล้า สังขพันธ์.

by สิริเกล้า สังขพันธ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Economic factors influencing retreat center attendance : a case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ162.ท92ก4 ส646 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาวะผู้นำกับการบริหาร : ศึกษากรณีเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม / โดย วิสิทธิ์ มะณี.

by วิสิทธิ์ มะณี, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2549Other title: Leadership and administration : a case study of Phrapariyattidham School owner.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ว645 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544