ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย / สุภาพร มากแจ้ง.

by สุภาพร มากแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ส746 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญศรี พานะจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ลำเดือน นามเทพ, วิฑูรย์ วังตาล.

by ลำเดือน นามเทพ | วิฑูรย์ วังตาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ช92อ79 ล67 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพย์สภาพกุล, ประเสริฐ เรือนนะการ.

by วินัย สมมิตร | บุปผา ทิพย์สภาพกุล | ประเสริฐ เรือนนะการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด ชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์, ศรีนวล ลัภกิตโร.

by บุญศรี พานะจิตต์ | ศรีนวล ลัภกิตโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ช43 บ725 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด / สุเมธ การศรีทอง, ประชุม วิบูลย์ศิลป์, ทิวา ยานไกล.

by สุเมธ การศรีทอง | ประชุม วิบูลย์ศิลป์ | ทิวา ยานไกล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ต52ผ94 ส77 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน / สุจิตรา อ่อนค้อม, ธงชัย สีโสภณ, สรณา อนุสรณ์ทรางกูร.

by สุจิตรา รณรื่น | ธงชัย สีโสภณ | สรณา อนุสรณ์ทรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ ]: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 ส716 (1).

ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk hǣng panyā : phalang nai kānphatthanā sangkhom manut : rūam botkhwām dān manutsayasāt læ sangkhommasāt / เปิดโลกแห่งปัญญา : พลังในการพัฒนาสังคมมนุษย์ : รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ; บรรณาธิการ ลินดา เกณฑ์มา.

Lindā Kēnmā. Surasak Tōprasī. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Phō̜nphipat Phœ̄mphon. Wanwadī Chaichānkun. ʻĀrīwan ʻĪamsaʻāt. Phanō̜nư̄ag Suthat Na ʻAyutthayā. Warunrat Khonsư̄. Phetsamō̜n Phenphīan. Somchāi Ratsamī. Wichian Sēnthō̜ng. Somchāi Phō̜msuwan. Wisit Phōthiwat. Dōm Sawāngʻārom. Naklēngklō̜n. Suphinthip Phāsukdī. Kư̄akūn Yư̄nyongʻanan. Thanphong Čhō̜mphārā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Bān Somdet Čhaophrayā. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ลินดา เกณฑ์มา | สุรศักดิ์ โตประสี | อัควิทย์ เรืองรอง | พรพิพัฒน์ เพิ่มผล | วรรณวดี ชัยชาญกุล, 2499- | อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา | วรุณรัตน์ คนซื่อ | เพชรสมร เพ็ญเพียร | สมชาย รัศมี | วิเชียร เส้นทอง | สมชาย พรหมสุวรรณ | วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ | โดม สว่างอารมย์ | นักเลงกลอน | สุภินทิพย์ ผาสุขดี | เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ | ธัญพงศ์ จอมพารา | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LA 2006 637586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ป755 2549 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544