ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อนุสรณ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2542 / นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 ; [จัดทำต้นฉบับโดย] นภาพร สุทนต์.

by นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 | นภาพร สุทนต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก23967 น65 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งทศวรรษศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus / คณะผู้จัดทำ พระครูปริยัติยานุศาสน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล.

by พระครูปริยัติยานุศาสน์ | พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล | พระบุญฤทธิ์ รตินฺธโร | สำราญ เพียนอก, พ.ต.อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2551Other title: สิบปีศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ | Tenth year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus | 10th year anniversary Graduate School Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus | 10 ปี ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก23968 ห363 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก23968 ห363 (1).

ห้องสมุด:
Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānnawarōrot kap kanpatirūp kānsưksā phraphutthasātsanā / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).

Phra Phrombandit (Prayūn) Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by พระพรหมบัณฑิต (ประยูร), 2498- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [พระนครศรีอยุธยา] : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท9 พ432 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544