ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย / สุภาพร มากแจ้ง.

by สุภาพร มากแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ส746 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญศรี พานะจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.น72ส53 ค564 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ลำเดือน นามเทพ, วิฑูรย์ วังตาล.

by ลำเดือน นามเทพ | วิฑูรย์ วังตาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ช92อ79 ล67 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพย์สภาพกุล, ประเสริฐ เรือนนะการ.

by วินัย สมมิตร | บุปผา ทิพย์สภาพกุล | ประเสริฐ เรือนนะการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ล32พ46 ว63 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด ชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / บุญศรี พานะจิตต์, ศรีนวล ลัภกิตโร.

by บุญศรี พานะจิตต์ | ศรีนวล ลัภกิตโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.น72ช43 บ725 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด / สุเมธ การศรีทอง, ประชุม วิบูลย์ศิลป์, ทิวา ยานไกล.

by สุเมธ การศรีทอง | ประชุม วิบูลย์ศิลป์ | ทิวา ยานไกล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ต52ผ94 ส77 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544