ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 105 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน พร้อมทั้งพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 และคำอธิบาย.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, บริษัทโสภณพิพรรฒธนากร, 2490Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 จ6 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 จ6 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน,จ้างทำของ, รับขน / โดย เชื้อ คงคากุล.

by เชื้อ คงคากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ช82 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.7.ช7 ช82 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน = Civil and commercial code (hire of property, hire purchase, hire of services, hire of work, carriages) / โดย มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พับลิคเนสพริ้นท์ จำกัด. [2532?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 537 ถึงมาตรา 574 ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ / โดย หลวงประสาทศุภนิติ.

by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2475Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT886.3 .ป46 (1). :

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 621250 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2556 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (6). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / รัชดาภรณ์ ทองสุข.

by รัชดาภรณ์ ทองสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549Other title: คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ร583 (1).

ห้องสมุด:
Krommathan prakanphai khwāmrapphit khō̜ng phūkhonsong (chabap kǣkhai Phō̜.Sō̜. 2557) læ khūmư̄ kham chīčhǣng prakō̜p krommathan prakanphai / กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ประจำปี 2556-2558 สมาคมประกันวินาศภัย

Samākhom Prakan Winātsaphai. Khana Kammakān Prakanphai thāng Thalē læ Lōčhittik. by สมาคมประกันวินาศภัย. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG9905.ท9 ก44 2557 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2543 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2545 (13).

ห้องสมุด:
กฎหมายพิเศษฉบับสอบ การค้าระหว่างประเทศ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2554 [2011]Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ การค้าระหว่างประเทศ.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT970 .ก96 2554 (1).

ห้องสมุด:
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม35 (1). :

ห้องสมุด:
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. 2009 : ศึกษาประเด็นผู้ปฏิบัติการขนส่งและผู้ปฏิบัติการขนส่งทางทะเล / โดย ณัฐพร นิจเนตร.

by ณัฐพร นิจเนตร, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Legal consideration on determining the attitude of Thailand to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 2009 : issues on performing party and maritime performing party.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .ณ633 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2561 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน / โดย พระมนูภาณ วิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ร้านกาญนพิมพ์ดีด, 2490Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2558 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544