ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 60 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถานภาพและความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามกฎหมายไทย = Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law / โดย ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ.

by ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT932.3.ร63 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / สรพล สุขทรรศนีย์.

by สรพล สุขทรรศนีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1231 .ส43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1231 .ส43 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ผ97 2556 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ผ97 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ผ97 2556 (7). Checked out (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2547 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2552 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2552 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2550 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2554 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2554 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2546 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่งประจำปี 2550-2552 สมาคมประกันวินาศภัย.

by สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG9905.ท9 ก442 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG9905.ท9 ก442 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG9905.ท9 ก442 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG9905.ท9 ก442 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG9905.ท9 ก442 2550 (2).

ห้องสมุด:
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประจำปี 2550-52 สมาคมประกันวินาศภัย.

by สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG9905.ท9 ก44 2550 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2548 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1005 .ค73 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ค73 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1005 .ค73 2545 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาข้อกฎหมายในคดีรับขนของทางทะเลที่ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง / โดย วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร.

by วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร, 2527-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Matter of law the court can raise for making the judgment in carriage of goods by sea cases.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT970 .ว464 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศ / โดย สุบิน ชิ้นประเสริฐ.

by สุบิน ชิ้นประเสริฐ, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT971 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : ศึกษาประเด็นระบบความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามร่างหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ของคณะทำงานที่ 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมัยที่ 12 ณ กรุงเวียนนา วันที่ 6-17 ตุลาคม 2546 = Legal consideration on determining the attitude of Thailand toward UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea : a study on the regime of liabilities of the carrier in accordance with UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea of working group III (transport law), twelfth session, Vienna, 6-17 October 2003 / โดย จิราภา เลิศอริยรังสี.

by จิราภา เลิศอริยรังสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .จ646 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน | ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2553 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / สมปอง ศรีชุมพวง.

by สมปอง ศรีชุมพวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส35 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ส35 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ค73 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1005 .ค73 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544