ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน | ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 (5). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำสอนว่าด้วยเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ-จ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน-ยืม-ฝากทรัพย์-เก็บของในคลังสินค้า / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT886.3 .ส737 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai chaosap chaosư̄ čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap bap 3 māttrā 537-679 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

Suthī Suphanit, Wichittrā wichīanchom, Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [ kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m ] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (2). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544