Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2550 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต6 จ62 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2550 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2553 (6). Checked out (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2547 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2543 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต6 จ62 2545 (13).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi phǣng læ phānit laksana tūathǣn, tūathǣn khātāng , nāinā, čhāng tham khō̜ng, rap khon / คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Čhakkraphong Leksakunchai. by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai-prapprung phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai tūathǣn tūathǣn khātāng nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: Tūathǣn nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT861 .จ624 2559 (1). Checked out (12).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544