ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2547 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2550 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ผ97 2556 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ผ97 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ผ97 2556 (7). Checked out (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2554 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2554 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2548 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2546 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2552 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2552 (8).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2543 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1005 .ค73 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ค73 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1005 .ค73 2545 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. 2009 : ศึกษาประเด็นผู้ปฏิบัติการขนส่งและผู้ปฏิบัติการขนส่งทางทะเล / โดย ณัฐพร นิจเนตร.

by ณัฐพร นิจเนตร, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Legal consideration on determining the attitude of Thailand to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 2009 : issues on performing party and maritime performing party.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .ณ633 2555 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1005 .ค73 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ค73 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1005 .ค73 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Other title: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2551 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549Other title: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2549 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2553 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 621250 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2556 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / รัชดาภรณ์ ทองสุข.

by รัชดาภรณ์ ทองสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549Other title: คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ร583 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2561 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2558 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544