ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 20 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของรับขน.

by สัญชัย สัจจวานิช, 2458-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2510Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ส6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.อ7 ส6 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 .ม6 2520 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / สมปอง ศรีชุมพวง.

by สมปอง ศรีชุมพวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส35 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ส35 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.

by สุบัน พูลพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานกฎหมาย สุบัน พูลพัฒน์, 2516Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน พร้อมทั้งพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 และ พ.ศ. 2490 กับคำอธิบาย.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2493Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 จ6 2493 (6). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทพับลิคบิสเนสพริ้นท์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน พร้อมทั้งพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 และคำอธิบาย.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, บริษัทโสภณพิพรรฒธนากร, 2490Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 จ6 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 จ6 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน,จ้างทำของ, รับขน / โดย เชื้อ คงคากุล.

by เชื้อ คงคากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ช82 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.7.ช7 ช82 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน = Civil and commercial code (hire of property, hire purchase, hire of services, hire of work, carriages) / โดย มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พับลิคเนสพริ้นท์ จำกัด. [2532?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 537 ถึงมาตรา 574 ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ / โดย หลวงประสาทศุภนิติ.

by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2475Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT886.3 .ป46 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / รัชดาภรณ์ ทองสุข.

by รัชดาภรณ์ ทองสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549Other title: คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ร583 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ร583 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน / โดย พระมนูภาณ วิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ร้านกาญนพิมพ์ดีด, 2490Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำงาน, รับขน.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7ม3 2477 (7). :

ห้องสมุด:
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม35 (1). :

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภาคปลาย / โดยขุนประเสริฐศุภมาตรา.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2495Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ป5 (1). :

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2499Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7ป5 2499 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 (5). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำสอนว่าด้วยเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ-จ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน-ยืม-ฝากทรัพย์-เก็บของในคลังสินค้า / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT886.3 .ส737 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายธุรกิจ = Principle of business law / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อิสริยาศิริ พยัตติกุล, ตุลญา โรจน์ทังคำ

by เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | อิสริยาศิริ พยัตติกุล, 2511- | ตุลญา โรจน์ทังคำ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นครปฐม : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Principle of business law.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 636807 (1). :

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai chaosap chaosư̄ čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap bap 3 māttrā 537-679 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

Suthī Suphanit, Wichittrā wichīanchom, Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [ kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m ] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (2). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544