ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2561 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 15, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: : Checked out (21). In transit (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2558 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 659485 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 13, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT856 .ผ97 2560 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2560 (6). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi phǣng læ phānit laksana tūathǣn, tūathǣn khātāng , nāinā, čhāng tham khō̜ng, rap khon / คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Čhakkraphong Leksakunchai. by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai-prapprung phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai tūathǣn tūathǣn khātāng nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: Tūathǣn nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT861 .จ624 2559 (2). Checked out (11).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana čhāng rǣngngān čhāng thamkhō̜ng rapkhon / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit laksana čhāng rǣngngān čhāng thamkhō̜ng rapkhon Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (25)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ป63 2559 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1279 .ป63 2559 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ป63 2559 (5).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai chaosap chaosư̄ čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap bap 3 māttrā 537-679 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

Suthī Suphanit, Wichittrā wichīanchom, Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [ kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m ] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (2). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544