ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การกำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทย / โดย วีรยา ถิรวณิชย์.

by วีรยา ถิรวณิชย์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Regulation of certification service providers in support of electronic signatures under Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 616471 (1).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของหน่วยงานออกใบรับรองเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิตอล = Legal principles governing business operation of certification authorities in relation to digital signatures / โดย สร้อยสวรรค์ ปัญจพงษ์.

by สร้อยสวรรค์ ปัญจพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ส454 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์, 2545Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส74 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส74 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส74 (5).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT913.22.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT913.22.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT914.32544.ก52 2545 (1).

ห้องสมุด:
การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ = [E-commerce] / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ43 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการการระงับข้อพิพาทในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ = The procedure of disputes settlement in electronic transactions / มูฮำหมัด เจริญวงศ์.

by มูฮำหมัด เจริญวงศ์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ม75 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ / โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ก25 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ก25 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ก25 2544 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และองค์กรออกใบรับรอง / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Thailand Development Research Institute Foundation, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ร617 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส427ร617 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ร617 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / ผู้แปล ปิยะฉัตร พัทธโรพงษ์ = Electronic Transaction Act B.E. 2544 (A.D. 2001) / translated by Piyachat Pattaropong.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ปิยฉัตร ภัทโรพงษ์ | Piyachat Pattaropong.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT914.32544.ก52 2545ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT914.32544.ก52 2545ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT914.32544.ก52 2545ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT914.32544.ก52 2545ก (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง : เอกสารประกอบการสัมมนา : พร้อม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / จัดโดย เครือข่ายทนายความไทย.

by เครือข่ายทนายความไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่าย, 2545Other title: พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 | พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 | พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 | พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ป62 2545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544