ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 180 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : ศึกษากรณี ส.ป.ก. 4-01 (สมัยรัฐบาลชวน-1 ช่วง พ.ศ. 2537-2538) / โดย วีรเทพ ปรมพุฒิ.

by วีรเทพ ปรมพุฒิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ว673 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการจัดการกับของขวัญต่าง ๆ ที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ / วรมน ศิรินพกุล.

by วรมน ศิรินพกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553] [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ว443 2553 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายการเมืองในวงการหนังสือพิมพ์ / สาวิตรี พรหมสิทธิ์.

by สาวิตรี พรหมสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4781 .ส656 (1).

ห้องสมุด:
Comm. art'95 : life style Bangkok / บรรณาธิการ เฉลียง สุขขีผล.

by เฉลียง สุขขีผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, [2538?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4724 .ค54 (1).

ห้องสมุด:
แสงแห่งชัย : 12 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ / บรรณาธิการ นิรมล ประสารสุข.

by นิรมล ประสารสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, [2552]Other title: 12 ปี แสงแห่งชัย.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส82 2552 (1).

ห้องสมุด:
Phāpkhāo thī phưngprasong nai rāikān khāo : kō̜ranī sưksā sathānī thōrathat Thai Phī Bī ʻĒt / ภาพข่าวที่พึงประสงค์ในรายการข่าว : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / ชนกันต์ จันทร์แดง.

Chonnakan Čhandǣng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชนกันต์ จันทร์แดง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR820 .ช326 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TR820 .ช326 2559 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสายการตลาด หนังสือพิมพ์มติชน / กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์.

by กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4781 .ก622 (1).

ห้องสมุด:
ครบรอบ ... ปี ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพอาชญากรรม.

by ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพอาชญากรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรม, 2529-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.อ6 ช4 2529 (6), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.อ6 ช4 2543 (5).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายโชติ ทัศนียะเวช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ลิเบอร์ตี้เพรส, 2537Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4728 .อ37 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1994 128100 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรม = Journalists' ethical dilemma on crime news presentation / ศรีลักษณ์ ศิลปี.

by ศรีลักษ์ ศิลปี, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Prasopkān fưk ngān ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣ Phāp Sāthārana Hǣng Prathēt Thai / ประสบการณ์ฝึกงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย / ยาดาอร รัตนมณี.

Yādāʻō̜n Rattanamanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ยาดาอร รัตนมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4793.ท92ธ4 ย636 2559 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน : การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552 / โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ... [และอื่น ๆ].

by การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ (2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา) | สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2552Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ก634 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ čhariyatham sư̄ nai phāwa wikrit rōkrabāt / บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ; กองบรรณาธิการ วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ... [และคนอื่น ๆ].

Mana Treerayaphiwat. Wilaiwan Jongwilaikasaem, Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt. by มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2511- | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94 .บ33 2563 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Dek khlum mōng / เด็กคลุมโม่ง / โดย ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง.

Prāngthip Dāorư̄ang. Prasong Lœ̄trattanawisut, ISRA Institute Thai Press Development Foundation. by ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง | ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, 2504- | สถาบันอิศรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban ʻItsarā, Mūnnithi Phatthanā Sư̄mūanchon hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94.5.ด72ท9 ป46 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544