ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 180 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi sư̄sān mūanchon / กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

Phisit Chawālāthawat. Wimān Kritphonwimān. Phīraphon Sīsing. by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484- | วิมาน กฤตพลวิมาน | พีรพล ศรีสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปรับปรุงแก้ไขโดย วิมาน กฤตพลวิมาน, พีรพล ศรีสิงห์.Edition: Phim khrang thī 18, kǣkhai phōemtōem prapprung mai hai sō̜tkhlō̜ng kap ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / prapprung kǣkhai dōi Wimān Kritphonwimān, Phīraphon Sīsing. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .พ62 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสื่อใหม่ (new media) ของโมเดิร์นไนน์ = "New media" development for the Modern Nine TV Station / โดย ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์.

by ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.อ5 ศ465 (1).

ห้องสมุด:
วันนักข่าว.

by สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2515-Other title: สื่อในพายุ | ปรับลุคสื่อไทยสู่ประชาคมอาเซียน.Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4724 .น6 2525 (15), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4724 .น6 2522 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4724 .น6 2549 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN4724 .น6 2556 (1).

ห้องสมุด:
18 pī Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt / 18 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ อศินา พรวศิน.

Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt. 'Asinā Phǭnwasin. by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | อศินา พรวศิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Sippǣt pī Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt Other title: Media reform = Patirūp sư Other title: Patirūp sư Other title: Kānpatirūp sư Other title: สิบแปดปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | Media reform = ปฏิรูปสื่อ | ปฏิรูปสื่อ | การปฏิรูปสื่อ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ก645 2558 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2558 (1).

ห้องสมุด:
Nittayasān Sīkhlet kap botbāt sathō̜n sathānakān thāng kānmư̄ang khō̜ng sangkhom Thai / นิตยสารซีเคร็ตกับบทบาทสะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย / พิชญา สิทธิโชควงกมล.

Phitchayā Sitthichokwongkamon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พิชญา สิทธิโชควงกมล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654085 (1).

ห้องสมุด:
การรุกล้ำสิทธิของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ปรากฏทางสื่อมวลชน = Trespasses by the mass media on the rights of the people in entertainment business : รายงานการวิจัย / รัตนวดี นาควานิช.

by รัตนวดี นาควานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551Other title: Trespasses by the mass media on the rights of the people in entertainment business.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT843 .ร633 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT843 .ร633 (1).

ห้องสมุด:
การประกอบสร้างความจริงในข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ : กรณีศึกษาการแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของสมเด็จฮุนเซนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา / ธรรมพร จิระพลังทรัพย์.

by ธรรมพร จิระพลังทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553] [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4751 .ธ444 2553 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างความจริงเรื่อง 'แบ่งแยกดินแดน' สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหนังสือพิมพ์ = Constructive truth from newspaper reporting on Southern Thailand separatism / โดย ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ.

by ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Constructive truth from newspaper reporting on Southern Thailand separatism.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P40.45.ท9 ภ637 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ranī sưksā krabūankān čhattham nittayasān phāpphayon čhǣk frī Flickz / กรณีศึกษากระบวนการจัดทำนิตยสารภาพยนตร์แจกฟรี Flickz / ชนิดา วรวงค์.

Chanida Wō̜rawong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชนิดา วรวงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ห36 ช362 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ห36 ช362 2559 (1).

ห้องสมุด:
ศึกษาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทย / ปณัชญา ลีลายุทธ.

Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by ปณัชญา ลีลายุทธ | Panachaya Leelayouth | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Sākhā Wichā Phra Phuttasātsanā Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Study of the journalists' ethics in proposing the news about the Thai sangha.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ป36 2554 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาวิชาการเรื่อง "วิทยุและโทรทัศน์ไทยกับการพัฒนา" : วันที่ 22 พฤษภาคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / หัวหน้าโครงการจัดสัมมนา บำรุง สุขพรรณ์, สากล ไพเราะ ; ผู้รับผิดชอบการสัมมนา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาวิชาการเรื่อง "วิทยุและโทรทัศน์ไทยกับการพัฒนาสังคม" (2541 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | บำรุง สุขพรรณ์, 2486- | สากล ไพเราะ, 2490- | นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.3 .ส64 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.3 .ส64 (2).

ห้องสมุด:
Kœ̄t pen nakkhāo tō̜ng sai rō̜ngthao thī wing dai / เกิดเป็นนักข่าวต้องใส่รองเท้าที่วิ่งได้ / นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.

Nopphatčhak ʻAttanon, by นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : a book, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : อะบุ๊ก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 น43 2557 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหายจากภาพถ่าย = Protection of rights of persons against violation of privacy in relation to photographs / โดย อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์.

by อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Protection of rights of persons against violation of privacy in relation to photographs.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3264.ภ63 อ622 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : ศึกษาความเหมาะสมในการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

by ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3492.3 .ช623 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544