ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 180 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ : ศึกษาจากการบรรณาธิกรณ์ของบรรณาธิการ = Style of journalistic writing : the study of editors' editing / สุธาทิพย์ โมราลาย.

by สุธาทิพย์ โมราลาย, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" [วีดิทัศน์] / โดย อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ6573ป63 (2). :

ปฏิวัติสังคม / โดย เปลื้อง วรรณศรี.

by เปลื้อง วรรณศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พรรคสัจจธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4751 .ป74 (1).

ห้องสมุด:
การสัมภาษณ์บุคคลในนิตยสารยูไลฟ์ / เรือนทอง สุขสมบูรณ์.

by เรือนทอง สุขสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ส6 ร833 (1).

ห้องสมุด:
ส่วนบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The Nation, Bangkok post และ Herald tribune และการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ The Nation / จัดทำโดย ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล.

by ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.บ33 ช463 (1).

ห้องสมุด:
Wind of change : บทเรียน 2 ทศวรรษว่าด้วยพรมแดนใหม่ของสื่อ / วิรัตน์ แสงทองคำ ; บรรณาธิการ สุปราณี คงนิรันดรสุข.

by วิรัตน์ แสงทองคำ | สุปราณี คงนิรันดรสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Manager Classic, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ว672 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ว672 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN5449.ท9 ว672 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ว672 (1).

ห้องสมุด:
4 ทศวรรษภาพข่าวไทย / บรรณาธิการ อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

by อภิชาต ศักดิเศรษฐ์, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR820 ก14 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TR820 ก14 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TR820 ก14 (2).

ห้องสมุด:
การคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารเพื่อนำเสนอในนิตยสาร Front / ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

by ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ช443 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์นักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่น 9 / โดย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้จัดทำ บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ, บุญชัย ปัญจรัตนากร, ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ.

by สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย | บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ | บุญชัย ปัญจรัตนากร | ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ห36 (1).

ห้องสมุด:
จากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4751 .จ62 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4751 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ / โดย สุวัฒน์ ทองธนากุล.

by สุวัฒน์ ทองธนากุล, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2542]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ก395 (1).

ห้องสมุด:
14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2554 [2011]Other title: สิบสี่ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ.Availability: Available for loan (2)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2554 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ = Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper / โดย เมธาวี แก้วสนิท.

by เมธาวี แก้วสนิท, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ท4 ม736 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการนำเสนอข่าวกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / สิริวิมล ศิริบุญ.

by สิริวิมล ศิริบุญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4751 .ส656 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544