ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการสัมมนาเรื่องอนาคตการศึกษาสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 ธ462 (1).

ห้องสมุด:
รวบรวมโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรและวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ปี 2520-2540 ของ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดยคณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร534 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ร534 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล [วัสดุบันทึกเสียง] / อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .อ635ส75 (4). :

อนุสรณ์นักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่น 9 / โดย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้จัดทำ บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ, บุญชัย ปัญจรัตนากร, ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ.

by สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย | บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ | บุญชัย ปัญจรัตนากร | ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ห36 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาวิชาการเรื่อง "วิทยุและโทรทัศน์ไทยกับการพัฒนา" : วันที่ 22 พฤษภาคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / หัวหน้าโครงการจัดสัมมนา บำรุง สุขพรรณ์, สากล ไพเราะ ; ผู้รับผิดชอบการสัมมนา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาวิชาการเรื่อง "วิทยุและโทรทัศน์ไทยกับการพัฒนาสังคม" (2541 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | บำรุง สุขพรรณ์, 2486- | สากล ไพเราะ, 2490- | นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.3 .ส64 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.3 .ส64 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544