ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ ในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ = The views of journalists on factors affecting journalists' ethical irresponsibility / จินตนา ตันสุวรรณนนท์.

by จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการทำงานของทีมงานผู้รับผิดชอบบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ = Working procedure of editorial teamwork of English daily newspapers / วราภรณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง.

by วราภรณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543]Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ : ศึกษาจากการบรรณาธิกรณ์ของบรรณาธิการ = Style of journalistic writing : the study of editors' editing / สุธาทิพย์ โมราลาย.

by สุธาทิพย์ โมราลาย, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ = Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper / โดย เมธาวี แก้วสนิท.

by เมธาวี แก้วสนิท, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ท4 ม736 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544