ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน | คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัญญัติศัพท์วิชาการหนังสือพิมพ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัญญัติศัพท์วิชาการหนังสือพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4728 .ร62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4728 .ร62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4728 .ร62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4728 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4728 .ร62 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4728 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .พ62 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2555 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โกสินทร์, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4748 .พ62 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi sư̄sān mūanchon / กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

Phisit Chawālāthawat. Wimān Kritphonwimān. Phīraphon Sīsing. by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484- | วิมาน กฤตพลวิมาน | พีรพล ศรีสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปรับปรุงแก้ไขโดย วิมาน กฤตพลวิมาน, พีรพล ศรีสิงห์.Edition: Phim khrang thī 18, kǣkhai phōemtōem prapprung mai hai sō̜tkhlō̜ng kap ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / prapprung kǣkhai dōi Wimān Kritphonwimān, Phīraphon Sīsing. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .พ62 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหายจากภาพถ่าย = Protection of rights of persons against violation of privacy in relation to photographs / โดย อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์.

by อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Protection of rights of persons against violation of privacy in relation to photographs.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3264.ภ63 อ622 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : ศึกษาความเหมาะสมในการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

by ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3492.3 .ช623 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544