ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 99 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = A survey of the opinion of the member of Navikasart magazine towards the magazine / โดย ร.ท. หญิงนิรมล พัฒนวงศ์.

by นิรมล พัฒนวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ94854 น644 (1).

ห้องสมุด:
รวบรวมโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรและวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ปี 2520-2540 ของ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดยคณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร534 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ร534 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.บ33 ร72 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.บ33 ร72 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม / อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

by อภิชาต ศักดิเศรษฐ์, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .อ433 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .อ433 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4756 .อ433 (2).

ห้องสมุด:
การใช้ภาพข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน / จรัญ พลเมืองดี.

by จรัญ พลเมืองดี, 2512-.

Edition: [กรุงเทพฯ] :Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR820 .จ45 (1).

ห้องสมุด:
เสือกระดาษ? : วิพากษ์สภาหนังสือพิมพ์ / สมหมาย ปาริจฉัตต์.

by สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส456 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1).

ห้องสมุด:
วิพากษ์หนังสือพิมพ์ "มติชน" "ข่าวสด" / มานะ มติธรรม เขียน/เรียบเรียง.

by มานะ มติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สุราษฎร์ธานี : พิราบ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ม63 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ม63 2556 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางสู่การเป็นบรรณาธิการ / บรรณาธิการ ภาวรี ฉัตรกุลฯ ; เรียบเรียง พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

by ภาวรี ฉัตรกุล ณ อยุธยา | พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เค & พี บุ๊คส์, [2545?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4778 .ส74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ส74 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่องอนาคตการศึกษาสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 ธ462 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านจริยธรรม : กรณีศึกษาการรับของกำนัลของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจ = Problem and solution in ethics : case study of receiving gift of business journalists / โดย อัญชรี พรหมสกุล.

by อัญชรี พรหมสกุล, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล [วัสดุบันทึกเสียง] / อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .อ635ส75 (4). :

บทบาทของนิตยสาร "เจเนอร์ล" ในการนำเสนอปัญหาสังคมไทย / สุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์.

by สุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ส63 ส74 (1).

ห้องสมุด:
งานเขียนด้านสุขภาพในนิตยสารผู้หญิง : วิเคราะห์จากหลักการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ = A study of the presentation of health information in women magazine : an analysis of journalistic writing styles / โดย นิธิดา แสงสิงแก้ว.

by นิธิดา แสงสิงแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007]Other title: Study of the presentation of health information in women magazine : an analysis of journalistic writing styles.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4835.5 .น63 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4835.5 .น63 2550 (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" [วีดิทัศน์] / โดย อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ6573ป63 (2). :

จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ / โดย เสฐียร พันธรังษี ; บรรณาธิการ อดิศักดิ์ ทองบุญ.

by เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534 | อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส736 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส736 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4756 .ส736 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน | คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัญญัติศัพท์วิชาการหนังสือพิมพ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัญญัติศัพท์วิชาการหนังสือพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4728 .ร62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4728 .ร62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4728 .ร62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4728 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4728 .ร62 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4728 .ร62 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544