ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 77 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความคิดเห็นของแหล่งข่าวและนักข่าวสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีต่อการให้และรับของขวัญปีใหม่ / ภาวินีย์ บางจั่น.

by ภาวินีย์ บางจั่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ภ656 (1).

ห้องสมุด:
วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม / อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

by อภิชาต ศักดิเศรษฐ์, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .อ433 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .อ433 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4756 .อ433 (2).

ห้องสมุด:
เสือกระดาษ? : วิพากษ์สภาหนังสือพิมพ์ / สมหมาย ปาริจฉัตต์.

by สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส456 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส456 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ ในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ = The views of journalists on factors affecting journalists' ethical irresponsibility / จินตนา ตันสุวรรณนนท์.

by จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
วิพากษ์หนังสือพิมพ์ "มติชน" "ข่าวสด" / มานะ มติธรรม เขียน/เรียบเรียง.

by มานะ มติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สุราษฎร์ธานี : พิราบ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ม63 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ม63 2556 (1).

ห้องสมุด:
การเรียนการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน : เอกสารประกอบการสัมมนา, วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / จัดโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมสัมมนาเรื่องการเรียนการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (2543 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านจริยธรรม : กรณีศึกษาการรับของกำนัลของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจ = Problem and solution in ethics : case study of receiving gift of business journalists / โดย อัญชรี พรหมสกุล.

by อัญชรี พรหมสกุล, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ / โดย เสฐียร พันธรังษี ; บรรณาธิการ อดิศักดิ์ ทองบุญ.

by เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534 | อดิศักดิ์ ทองบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส736 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส736 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4756 .ส736 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล [วัสดุบันทึกเสียง] / อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .อ635ส75 (4). :

ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" [วีดิทัศน์] / โดย อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ6573ป63 (2). :

ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ / โดย สุวัฒน์ ทองธนากุล.

by สุวัฒน์ ทองธนากุล, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2542]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ก395 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ก395 (1).

ห้องสมุด:
14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2554 [2011]Other title: สิบสี่ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ.Availability: Available for loan (2)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2554 (2).

ห้องสมุด:
การละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ของหนังสือพิมพ์กีฬาสปอร์ตพูลรายวัน / เพิ่มแสง วงศ์เทียนทอง.

by เพิ่มแสง วงศ์เทียนทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ก6 พ762 2554 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและทางออกในการกำกับดูแลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ / นาตยา เชษฐโชติรส.

by นาตยา เชษฐโชติรส, 2502- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Problems and solutions on ethical self-regulation of newspaper media practitioners.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .น622 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544