ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยว : กรณีศึกษานิตยสารแทรเวล ทิปส์ / ออมสิน ตรรกนิพนธ์.

by ออมสิน ตรรกนิพนธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9ฮ9485317 อ54 (1).

ห้องสมุด:
งานเขียนด้านสุขภาพในนิตยสารผู้หญิง : วิเคราะห์จากหลักการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ = A study of the presentation of health information in women magazine : an analysis of journalistic writing styles / โดย นิธิดา แสงสิงแก้ว.

by นิธิดา แสงสิงแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007]Other title: Study of the presentation of health information in women magazine : an analysis of journalistic writing styles.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4835.5 .น63 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4835.5 .น63 2550 (1).

ห้องสมุด:
การคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารเพื่อนำเสนอในนิตยสาร Front / ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

by ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ช443 (1).

ห้องสมุด:
ลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ : ศึกษาจากการบรรณาธิกรณ์ของบรรณาธิการ = Style of journalistic writing : the study of editors' editing / สุธาทิพย์ โมราลาย.

by สุธาทิพย์ โมราลาย, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
จากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4751 .จ62 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4751 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān thurakit phāi tai rūpbǣp kitčhakān phư̄a sangkhom (social enterprise) khō̜ng nittayasān BE / การบริหารธุรกิจภายใต้รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ของนิตยสาร BE / โดย อภิญญา เอียดจุ้ย.

Apinya Oeadjuy, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อภิญญา เอียดจุ้ย, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Business administration in social enterprises of BE magazine.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 อ362 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการนิตยสาร Anywhere / วาสิฏฐี ศรีติรัตน์.

by วาสิฏฐี ศรีติรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท94อ73 ว656 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544