ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวบรวมโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรและวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ปี 2520-2540 ของ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดยคณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร534 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ร534 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล [วัสดุบันทึกเสียง] / อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .อ635ส75 (4). :

ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" [วีดิทัศน์] / โดย อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ6573ป63 (2). :

อนุสรณ์นักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่น 9 / โดย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้จัดทำ บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ, บุญชัย ปัญจรัตนากร, ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ.

by สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย | บุญเลิศ ศรีวุฒิชาญ | บุญชัย ปัญจรัตนากร | ชุณหา ลิ่วเลาหคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2537Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9 ห36 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โกสินทร์, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2547 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4748 .พ62 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .พ62 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2555 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2542Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2542 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4748 .พ62 2542 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2545 (1).

ห้องสมุด:
ตำนาน "ลึก(ไม่)ลับ" ฉบับคนหนังสือพิมพ์ ผ่านมุมมองของแถมสิน รัตนพันธุ์.

by แถมสิน รัตนพันธ์ุ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ถ745 (6), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ถ745 (1).

ห้องสมุด:
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556 [2013]Other title: สิบหกปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | สู่ยุคดิจิทัล.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ก645 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2013 625403 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2556 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Law and ethics of mass communication / โดย ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

by ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545Other title: Law and ethics of mass communication.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3482 .ช62 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: สิบห้าปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 15 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ก645 2555 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .พ62 2544 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544