ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānbō̜rihān thurakit phāi tai rūpbǣp kitčhakān phư̄a sangkhom (social enterprise) khō̜ng nittayasān BE / การบริหารธุรกิจภายใต้รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ของนิตยสาร BE / โดย อภิญญา เอียดจุ้ย.

Apinya Oeadjuy, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อภิญญา เอียดจุ้ย, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Business administration in social enterprises of BE magazine.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 อ362 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān kānfưkngān Bō̜risat Wō̜i Thawī / ประสบการณ์การฝึกงาน บริษัท วอยซ์ ทีวี / ณฐิณี ทับเที่ยง.

Nathinī Thapthīang. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณฐิณี ทับเที่ยง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4793.ท92ธ4 ณ362 2559 (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān fưkngān rāikān Thō̜kkathœ̄i bō̜risat ČhīʻEmʻEm Thawī Čhamkat / ประสบการณ์ฝึกงานรายการ ทอล์กกะเทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด / ศุภกร กนกจินดาพงษ์.

Supphakō̜n Kanokčhindāphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศุภกร กนกจินดาพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4793.ท92ธ4 ศ642 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān fưkngān "rāikān Khun Phrachūai" Bō̜risat Wœ̄kphō̜i ʻEnthœ̄thēnmēn Čhamkat (Mahāchon) / ประสบการณ์ฝึกงาน "รายการคุณพระช่วย" บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / ภานุเดช ทาสุคนธ์.

Phānudēt Thāsukhon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ภานุเดช ทาสุคนธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān fưkngān rāikān witthayu khlư̄n khwāmkhit FM 96.5 læ Like Station AM 1494 khō̜ng Bō̜risat ʻŌ̜Sō̜Mō̜thō̜ Čhamkat (Mahāchon) / ประสบการณ์ฝึกงานรายการวิทยุคลื่นความคิด FM 96.5 และ Like Station AM 1494 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) / ภัสส์ศา รัตนกาฬ.

Phatsā Rattanakān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ภัสส์ศา รัตนกาฬ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4793.ท92ธ4 ภ634 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4793.ท92ธ4 ภ634 2559 (1).

ห้องสมุด:
Patiwat sangkhom / ปฏิวัติสังคม / โดย เปลื้อง วรรณศรี.

Plư̄ang Wannasī, by เปลื้อง วรรณศรี, 2465-2539.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sahaphan Nisit Naksưksā ʻĪsān hǣng Prathēt Thai, 2518 [1975] Publication: กรุงเทพฯ : สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย, 2518 [1975]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4751 .ป74 2518 (1).

ห้องสมุด:
Phāpkhāo thī phưngprasong nai rāikān khāo : kō̜ranī sưksā sathānī thōrathat Thai Phī Bī ʻĒt / ภาพข่าวที่พึงประสงค์ในรายการข่าว : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / ชนกันต์ จันทร์แดง.

Chonnakan Čhandǣng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชนกันต์ จันทร์แดง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR820 .ช326 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TR820 .ช326 2559 (1).

ห้องสมุด:
Prasopkān fưk ngān ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣ Phāp Sāthārana Hǣng Prathēt Thai / ประสบการณ์ฝึกงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย / ยาดาอร รัตนมณี.

Yādāʻō̜n Rattanamanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ยาดาอร รัตนมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4793.ท92ธ4 ย636 2559 (1).

ห้องสมุด:
Nittayasān Sīkhlet kap botbāt sathō̜n sathānakān thāng kānmư̄ang khō̜ng sangkhom Thai / นิตยสารซีเคร็ตกับบทบาทสะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย / พิชญา สิทธิโชควงกมล.

Phitchayā Sitthichokwongkamon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พิชญา สิทธิโชควงกมล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654085 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ranī sưksā krabūankān čhattham nittayasān phāpphayon čhǣk frī Flickz / กรณีศึกษากระบวนการจัดทำนิตยสารภาพยนตร์แจกฟรี Flickz / ชนิดา วรวงค์.

Chanida Wō̜rawong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชนิดา วรวงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ห36 ช362 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ห36 ช362 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kœ̄t pen nakkhāo tō̜ng sai rō̜ngthao thī wing dai / เกิดเป็นนักข่าวต้องใส่รองเท้าที่วิ่งได้ / นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.

Nopphatčhak ʻAttanon, by นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : a book, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : อะบุ๊ก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 น43 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544